Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Thay điện kế điện tử ( hoặc cơ ) trực tiếp 3 pha treo trụ

PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


A/. CÔNG TÁC CẮT ĐIỆN :
1.  Phân tích công việc:
a)      - Đơn vị công tác là:  Đội QLVH, Đội QLĐ khu vực hoặc Tổ treo tháo điện kế thuộc Phòng Kinh doanh
    - Đơn vị công tác: 01
  - Số người trong đơn vị công tác: 02 người
  - Khối lượng công việc:  Thay điện kế điện tử ( hoặc cơ ) trực tiếp 3 pha  treo trụ .
    - Đơn vị có liên quan: Danh sách điện kế phải thay do Phòng Kinh doanh xác định. Vị trí thay điện kế, Đội QLVH xác định khi cấp phiếu công tác.

2.    Khảo sát hiện trường :
    - Công tác thay điện kế là công tác mà  tại vị trí làm việc, điện kế đã được lắp đặt trên lưới điện phòng kinh doanh có hồ sơ xác định vị trí lắp đặt thì không cần khảo sát hiện trường.
    * Trường hợp không biết rỏ vị trí làm việc thì phải khảo sát hiện trường.
    - Thành phần tham gia khảo sát hiện trường Đội vận hành .
    - Địa điểm và phạm vi làm việc: nêu rõ vị trí trụ, tên tuyến đường dây, nhánh rẽ, ấp (khu), xã (phường), huyện, tỉnh.
    - Tên chỉ danh, thiết bị cần cắt điện.
    - Đơn vị quản lý vận hành cho phép làm việc.
3.  Thủ tục đăng ký cắt điện:
  - Phòng Kinh doanh Điện lực gởi danh sách khách hàng thay định kỳ cho Đội QLVH-SCĐ
      - Đội QLVH-SCĐ lập kế hoạch đăng ký công tác tuần.
      - Đội QLVH-SCĐ tiến hành khảo sát hiện trường ( nếu cần thiết ).
      - Đội QLVH-SCĐ phân công người viết PCT và chuyển PCT  đến đơn vị công tác.
4.  Thủ tục cho phép làm việc:
      - Công việc thay điện kế  điện tử trực tiếp định kỳ 03 pha hạ áp treo trụ chỉ thực hiện trong phạm vi của một trạm biến áp 03 pha, đơn vị công tác cũng là đơn vị quản lý vận hành, việc thực hiện cắt điện và thực hiện biện pháp an toàn tại hiện trường trong phiếu công tác,  đơn vị công tác thực hiện, người điều hành cắt điện là TBVH đương phiên tại Điện lực .
      - Người chỉ huy trực tiếp kiêm người cho phép.
                                                                                                                     (Xem thêm)

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.