Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Thay điện kế điện tử 1 pha gián tiếp hạ áp treo trụ

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
Thay điện kế điện tử 1 pha gián tiếp hạ áp treo trụ


1.  Phân tích công việc:
a)      Đơn vị công tác là:  Tổ SX ….thuộc Đội QLVH hoặc Đội QLĐ Khu vực…………….
b)     Đơn vị công tác: 01
c)      Số người trong đơn vị công tác: 02 người
d)     Khối lượng công việc: từng điện kế theo danh sách phải thay.
e)      Đơn vị có liên quan: Danh sách điện kế phải thay do Phòng Kinh doanh xác định. Vị trí thay điện kế do Đội Quản lý vận hành xác định khi cấp Lệnh công tác.

2.  Khảo sát hiện trường:
Không tổ chức khảo sát hiện trường. Đơn vị công tác có nhiệm vụ kiểm tra hiện trường xác định biện pháp an toàn khi đến vị trí công tác.
3.  Thủ tục đăng ký cắt điện:
Thực hiện theo lệnh công tác không cắt điện, chỉ cắt điện khách hàng có điện kế sẽ thay, nên cần thông báo trước cho khách hàng này.
4.  Thủ tục cho phép làm việc:
a)               Thực hiện theo lệnh công tác (không có thủ tục cho phép làm việc)
b)  Biện pháp an toàn tại hiện trường do đơn vị công tác thực hiện ghi vào lệnh công tác.
5.    Đơn vị công tác kiểm tra trước khi ra hiện trường làm việc:
                                                                                                     (Xem thêm)

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.