Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Nguyên tắc cơ bản về an toàn cho công nhân điện - Giao trinh


I./ Nguyên tắc cơ bản cho công nhân điện:
1./ Đối với bản thân:
          a./ Trang bị cho cá nhân:
                     - Trang bị đầy đủ BHLĐ, giầy BH, dây an toàn, bút điện.
- Trang cụ cá nhân gồm Ty leo, kiềm cách điện, mỏ lếch, kiềm bấm, tuavit.
          b./ Tinh thần tâm lý, sức khỏe:
          - Sức khỏe tốt.
          - Tinh thần tâm lý thoải mái.

2./ Biện pháp an toàn làm việc trên cao.
          - Kiểm tra dây an toàn: độ bền, móc khóa… Ty leo đúng kích cở sử dụng… đủ độ tì vào lỗ trụ.
          - Kiểm tra móng cột, mái nhà trên cao khi làm việc.
          - Đề ra biện pháp an toàn và chuẩn bị an toàn khi làm việc tại vị trí trên cao.
          - Xác định vị đứng trên cao làm việc hiệu quả nhất; lưu ý bàn tay thuận tại vi trí làm việc.
          - Phải dùng bút điện thử tất cả vật kiêm loại quá trình leo và dây bưu điện thông tin.
          - Sử dùng dây an toàn phụ vượt chướng ngại vật.
          - Phải có 1 dây quàng vào trụ quá trình làm việc hoặc leo trụ.
                    
3./ Công tác giám sát an toàn và làm việc phối hợp:
          - Người giám sát nhắc nhở quá trình leo trụ và khi làm việc.
          - Phối hợp chuyển dụng cụ vật tư lên cao hoặc phối hợp kéo dây và giám sát đường giao thông, người đứng bên dưới.

4./ Tiếp đất trước khi làm việc:
          Tuân thử nguyên tắc an toàn làm việc trên lưới điện gồm:
“ -Cắt điện, - thử điện, -tiếp đất, -treo biển báo, rào chắn”
                     Lưu ý:
-       Khi làm việc trên ĐZ, thiết bị điện phải chắc chắn an toàn hoặc nhìn thấy đã tiếp đất thiết bị.
-       Kiểm tra điện áp lần 2 khi làm việc.
cong nhan dien, cong nhan, giao trinh


II./ Biện pháp kỹ thuật leo trụ:
          Leo trụ phải có dây quành phụ hoặc bộ chống ngã cao, phòng ngừa bị té ngã. Quá trình leo trụ phải kiểm tra Điện tất cả các vật kim loại và dây tạp trên trụ điện.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.