Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

Kiếm tiền trên website là trí tuệ là niềm vui

Kiếm tiền trên website không phải đề làm giàu mà là trí tuệ và niềm vui.
Đôi khi chúng ta không cần quan trọng hóa đến chi phí, tiền nhưng đó là nguồn hạnh phúc của trí tuệ song song đó là thu nhập.
Vì vậy, chúng ta hãy đón nhận niềm vui trước khi suy nghĩ đến thu nhập thì đó là sự tuyệt vời cho nền tảng cống hiến, hỡ trợ kiến thức lẫn nhau.
Thân ái.

No comments " Kiếm tiền trên website là trí tuệ là niềm vui "

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.