Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Web top. Google tim kiem website

Google tim kiem website
tim kiem
Nếu bạn quan tâm về marketing, bạn cũng biết digital marketing dần nổi lên như một ngành siêu cạnh tranh? Tôi viết blog về nó!
Vì vậy, bạn đang tự hỏi tôi đã đưa blog lên top 10 Google bằng cách nào?
Bạn cho rằng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết điều gì đó về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm?
Không đâu! Đúng hơn là hướng dẫn tiếp cận SEO với nội dung sâu sắc.
Khi bắt đầu blog này và các bài viết, tôi không nghĩ nhiều về xếp hạng.
Đúng vậy, khi đó tôi đang tìm phương pháp để hệ thống hóa kiến thức của bản thân mình.
Và tôi chọn viết blog.
Bây giờ, tôi có một câu hỏi nhỏ:
Giả sử bạn đưa được website vào trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm thì mục đích cuối cùng của bạn là gì?
Chắc chắn với tôi rằng, đó không phải là theo dõi lưu lượng truy cập và ngắm cho vui!
Bởi vậy, tôi có một quy trình giúp bạn làm hài lòng đối tượng mục tiêu và chuyển đổi họ thành khách hàng tiềm năng....  (Suu tam)


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.