Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

CBAT - Tâm, Trí, Việc, Nhiệt tình, Cộng đồng

 Can bo an toan - Hoangluc

Là Cán bộ an toàn lao động cần có những tố chất sau:

. TÂM: Trong công tác phải có cái Tâm đức, tuy nhiên không phải dễ dãi mà hoạt động là sự cương quyết nhưng trong xử lý phải hài hòa, tránh nặng tay và xử ép về một phía.
. TRÍ: Có tài có tri thức, trình độ để hướng dẫn và luo72nmg xét trước sự việc nguy cơ xảy ra.
. VIỆC: Trong việc làm cần kỷ lưỡng, nhất là ý nghĩa quyết định sự việc phải cân nhắc. Phải thạo việc, xong xáo trong công tác bảo hộ.
. SỰ NHIỆT TÌNH: Nhiệt tình đối với công việc phạm vi nhiệm vụ và việc liên quan. Nhiệt tình và ân cần trong công tác hướng dẫn BHLĐ, sao cho người lao động hiểu được an toàn là gì.
. TÍNH CÔNG ĐỒNG: Gần gũi, thân thiện mà không phải xuề xòa bỏ qua.
                                                                                                                (HL 03-2019)

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.