Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

BÚT THỬ ĐIỆN TRUNG ÁP


QUI ĐỊNH SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, THỬ NGHIỆM,  DỤNG CỤ

I.     TỔNG QUÁT:
a.    Tên dụng cụ : Bút thử điện trung áp.
b.   Công dụng : Bút thử điện dùng để kiểm tra xác định còn hoặc không còn điện áp trên đường dây trung – hạ  áp. Chủ yếu là đường dây trung áp
c.    Thông số kỹ thuật :
-          Hiệu TIF – Model TIF 300hv  
-          Nguồn:  pin 9VDC
-          Tầm xác định điện áp:
§  Low: 30 đến 1500 VAC
§  Hight: 1500 đến 36.000VAC
-          Kích thước:  246 x 70 x 22 mm
-          Trọng lượng: 140  g
d.    Mô tả : Bút thử điện trung áp. Hiệu TIF – Model TIF 300hv có khả năng:
-      Phát hiện dòng xoay chiều không cần chạm vào dây dẫn;
-      Phát hiện vị trí dây dẫn bị đứt trong dây dẫn có bọc cách điện;
-     Phát tín hiệu nghe, thấy được;
-     Có hai thang cao (HIGHT) và hạ (LOW);
-     Lắp được vào sào cách điện.

 


1.    Công tắc: có 3 vị trí:
§   giữa (tắt nguồn);
§   HIGHT (cao): phát hiện dòng điện Hight: 1500 đến 36.000VAC
§   LOW (hạ): Low: 30 đến 1500 VAC
2. Loa;                  3. Đầu cảm ứng;                    
4. Đèn báo;           5. Vòng lắp vào sào.
II.     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1.    Kiểm tra trước khi sử dụng :
-       Kiểm tra bên ngoài: không có dấu hiệu hư hỏng;
-       Kiểm tra nguồn pin: đẩy công tắc lên vị trí –HIGHT sau đó kéo xuống vị trí - LOW. Bút thử điện phát ra tiếng bip-bip đều đều (1 lần/giây);
-       Kiểm tra tính năng phát hiện dòng điện: kéo công tắc xuống vị trí - LOW. Bút thử điện phát ra tiếng bip-bip đều đều. Đưa bút thử điện đến gần ổ cắm điện hạ áp. Bút thử điện phát ra tiếng bip-bip nhanh hơn, đèn nháy sáng liên tục theo tốc độ tiếng bip-bip. Chứng tỏ bút hoạt động tốt. Nếu không phải kiểm tra lại, sửa chữa mới được sử dụng.
2.    Trình tự thực hiện kiểm tra không còn điện:
-      Lắp bút vào sào;
-      Mở công tắc về nấc cao (HIGHT);
-      Bút phát âm thanh bíp – bíp (1lần/giây);
-      Dùng sào đưa bút đến gần vị trí cần xác định không còn điện;
-      Nếu âm thanh bíp – bíp nhanh hơn (nhiều hơn 1lần/giây): có điện trung áp;
-      Nếu âm thanh bíp – bíp không nhanh hơn (1lần/giây): không có điện trung áp;
-      Mở công tắc về nấc hạ (LOW);
-      Nếu âm thanh bíp – bíp nhanh hơn (nhiều hơn 1lần/giây): có điện hạ áp;
-      Nếu âm thanh bíp – bíp không nhanh hơn: không có điện
III.     HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN:
Sau mỗi lần sử dụng bút thử điện trung áp phải thực hiện các bước sau đây:
§  Kiểm tra đưa công tắc chức năng đến vị trí giữa;
§  Lau chùi sạch sẽ các vết bẩn dính trên máy trong khi đo.
-       Nếu không sử dụng thường xuyên (cách hơn 7 ngày) phải tháo pin khỏi bút;
-       Cất giữ bút ở nơi khô ráo, tránh những nơi có nhiệt độ cao, chấn động mạnh, hoặc ảnh hưởng của hoá chất ăn mòn sẽ làm hư bút.
IV.     HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM:
Bút thử điện trước khi đưa vào sử dụng phải được phải được Phân xưởng cơ điện thử nghiệm đạt yêu cầu sử dụng.
Ngoài ra 6 tháng 1 lần đơn vị sử dụng phải đưa về Phân xưởng Cơ điện để kiểm tra thử nghiệm bằng cách thử với điện áp xoay chiều bằng 20KV trong vòng 1 phút. Sau mỗi lần thử nghiệm đều phải lập biên bản thử nghiệm và dán tem thử nghiệm ( theo mẫu trong Phụ lục 3 và mẫu Biên bản thí nghiệm dụng cụ an toàn trong Quy định Quản lý dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-EVN SPC ngày 06/4/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. )
V.     TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUI ĐỊNH:
1.    Các đơn vị thuộc Công ty được trang bị  bút thử điện:
-        Tổ chức phổ biến quy định này đến tất cả các công nhân trực tiếp quản lý, sử dụng bút thử điện trung áp.
-        Gán mã hiệu cho từng bút thử điện trung áp: BD2[YY] [XXX].
Trong đó :
§ YY là ký hiệu đơn vị qui định theo văn bản số 1209/PCTG-KTAT ngày 11/05/2012 V/v Triển khai thực hiện qui định quản lý dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ và thống nhất chữ viết tắt trong mã hiệu dụng cụ.
§ XXX là số thứ tự của bút thử điện trung áp trong đơn vị .
-        Phân công cụ thể cho đơn vị (cá nhân) trực thuộc có trách nhiệm quản lý, theo dõi đôn đốc người sử dụng thực hiện đúng quy định này.
2.    Cán bộ, công nhân trong đơn vị có trang bị bút thử điện trung áp:
-        Có trách nhiệm học tập quy định này.
-        Khi được phân công quản lý, sử dụng phải thực hiện đúng những điều trong qui định này khi sử dụng, bảo quản và thử nghiệm bút thử điện trung áp.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.