Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

BÚT THỬ ĐIỆN CAO ÁP


QUI ĐỊNH SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, THỬ NGHIỆM,  DỤNG CỤ
Tên dụng cụ: BÚT THỬ ĐIỆN CAO ÁP

I.     TỔNG QUÁT:
a.    Tên dụng cụ : Bút thử điện cao áp.
b.   Công dụng : Bút thử điện dùng để kiểm tra xác định còn hoặc không còn điện điện áp trên đường dây trung – hạ  áp. Chủ yếu là đường dây trung áp
c.    Thông số kỹ thuật :
-          Hiệu TIC – Model TIC 300PRO
-          Nguồn:  pin 9VDC
-          Tầm xác định điện áp:
§  Low: 30 đến 1.500 VAC
§  Hight: 1500 đến 122.000VAC
-          Kích thước:  345 x 75 x 47 mm
-          Trọng lượng: 243  g
d.    Mô tả : Bút thử điện cao áp. Hiệu TIC – Model TIC 300PRO có khả năng:
-      Phát hiện dòng xoay chiều không cần chạm vào dây dẫn;
-      Phát hiện vị trí dây dẫn bị đứt trong dây dẫn có bọc cách điện;
-     Phát tín hiệu nghe, thấy được;
-     Có hai thang cao (HIGHT) và hạ (LOW);
-     Lắp được vào sào cách điện.

but dien

1. Cảm biến điện áp;

2. Nút ON/OFF;
3. Nút kiểm tra (TEST);
4. Công tắc HIGHT (cao áp): phát hiện dòng điện 1500 đến 122.000VAC;
5. Đèn LED đỏ báo chế độ HIGHT (cao áp);
6. Công tắc LOW (hạ áp): phát hiện dòng điện 30 đến 1500 VAC;
7. Đèn LED đỏ báo chế độ LOW (trung áp);
8. Hộp đựng pin;
9. Vòng lắp vào sào cách điện;
10. Đèn LED màu xanh dương báo bút có đủ nguồn điện.
II.     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1.    Kiểm tra trước khi sử dụng :
-       Kiểm tra bên ngoài: không có dấu hiệu hư hỏng;
-       Kiểm tra nguồn pin: Nhấn nút ON/OFF (2). Các đèn LED xanh (10) sáng nhấp nháy,  bút phát tiếng bíp 2 lần/giây. Bút ở chế độ cao áp (HIGH) Đèn LED cao áp (5) màu đỏ sáng.
-       Kiểm tra tính năng phát hiện dòng điện: Nhấn nút TEST (3): Các đèn LED xanh (10) ngưng nhấp nháy. Bút ngưng phát tiếng bíp. Đèn LED đỏ cao áp (5) vẫn sáng.
2.    Trình tự thực hiện kiểm tra:
a.    Kiểm tra không còn điện hạ áp:
-      Nhấn nút ON/OFF (2);
-      Bút sẵn sàng hoạt động, phát tiếng bíp 2 lần/giây đèn LED xanh loé sáng nhịp tiếng bíp.
-      Nhấn nút hạ áp LOW (6). Đèn LED đỏ hạ áp (7) sáng. Bút sẵn sàng phát hiện dòng điện hạ áp.
-      Đưa đầu cảm biến (1) đến gần vị trí cần kiểm tra (nhưng không chạm vào):
·      Nếu đèn LED xanh nhấp nháy theo nhịp nhanh hơn 2 lần/giây và tiếng bíp phát ra to hơn và nhanh hơn theo nhịp nhấp nháy của đèn. Nếu đưa đầu cảm biến quá gần đèn ngưng nhấp nháy, tiếng bíp tắt. Đường dây có điện.
·      Nếu đèn LED xanh loé sáng nhịp tiếng bíp nhấp nháy vẫn theo nhịp 2 lần/giây. Nếu đưa đầu cảm biến tiến đến và chạm vào dây dẫn, đèn và tiếng bíp không thay đổi. Đường dây không có điện.
b.    Kiểm tra không còn điện cao áp:
-      Lắp bút vào sào;
-      Nhấn nút ON/OFF (2);
-      Bút sẵn sàng hoạt động, phát tiếng bíp 2 lần/giây đèn LED xanh loé sáng nhịp tiếng bíp.
-      Nhấn nút hạ áp HIGH (4); bút sẵn sàng phát hiện dòng điện cao áp.
-      Đưa đầu cảm biến (1) đến gần vị trí cần kiểm tra (nhưng không chạm vào):
·      Nếu đèn LED xanh nhấp nháy theo nhịp nhanh hơn 2 lần/giây và tiếng bíp phát ra to hơn và nhanh hơn theo nhịp nhấp nháy của đèn. Nếu đưa đầu cảm biến quá gần đèn tiếp tục nhấp nháy nhưng tiếng bíp sẽ tắt. Có điện cao áp (từ 1.500 V trở lên).
·      Nếu đèn LED xanh loé sáng nhịp tiếng bíp nhấp nháy vẫn theo nhịp 2 lần/giây. Nếu đưa đầu cảm biến tiến đến và chạm vào dây dẫn, đèn và tiếng bíp không thay đổi. Không có điện cao áp (từ 1.500 V trở lên).
-      Nếu đường dây không có điện cao áp cần kiểm tra thêm đường dây có điện hạ áp không bằng cách thực hiện như mục a trên.
Chú ý: Chỉ được xem là không có điện khi đã kiểm tra không có điện hạ áp 
III.     HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN:
Sau mỗi lần sử dụng bút thử điện cao áp phải thực hiện các bước sau đây:
§  Kiểm tra bút đã tắt nguồn chưa. Nếu chưa nhấn nút ON/OFF;
§  Lau chùi sạch sẽ các vết bẩn dính trên bút trong khi sử dụng.
-       Nếu không sử dụng thường xuyên (cách hơn 7 ngày) phải tháo pin khỏi bút;
-       Cất giữ bút ở nơi khô ráo, tránh những nơi có nhiệt độ cao, chấn động mạnh, hoặc ảnh hưởng của hoá chất ăn mòn sẽ làm hư bút.
IV.     HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM:
Bút thử điện trước khi đưa vào sử dụng phải được phải được Phân xưởng cơ điện thử nghiệm đạt yêu cầu sử dụng.
Ngoài ra 6 tháng 1 lần đơn vị sử dụng phải đưa về Phân xưởng Cơ điện để kiểm tra thử nghiệm bằng cách thử với điện áp xoay chiều bằng 20KV trong vòng 1 phút. Sau mỗi lần thử nghiệm đều phải lập biên bản thử nghiệm và dán tem thử nghiệm ( theo mẫu trong Phụ lục 3 và mẫu Biên bản thí nghiệm dụng cụ an toàn trong Quy định Quản lý dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-EVN SPC ngày 06/4/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. )
V.     TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUI ĐỊNH:
1.    Các đơn vị được trang bị  bút thử điện cao áp:
-        Tổ chức phổ biến quy định này đến tất cả các công nhân trực tiếp quản lý, sử dụng bút thử điện trung áp.
-        Gán mã hiệu cho từng bút thử điện cao áp: BD3[YY] [XXX].
Trong đó :
§ YY là ký hiệu đơn vị qui định theo văn bản số 1209/PCTG-KTAT ngày 11/05/2012 V/v Triển khai thực hiện qui định quản lý dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ và thống nhất chữ viết tắt trong mã hiệu dụng cụ.
§ XXX là số thứ tự của bút thử điện cao áp trong đơn vị .
-        Phân công cụ thể cho đơn vị (cá nhân) trực thuộc có trách nhiệm quản lý, theo dõi đôn đốc người sử dụng thực hiện đúng quy định này.
2.    Cán bộ, công nhân trong đơn vị được trang bị bút thử điện trung áp:
-        Có trách nhiệm học tập quy định này.
-        Khi được phân công quản lý sử dụng phải thực hiện đúng những điều trong qui định này khi sử dụng, bảo quản và thử nghiệm bút thử điện trung áp.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.