Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Niềm tin Liên Đoàn Lao Động Tiền Giang

Tiền Giang


Niềm tin Liên Đoàn Lao Động Tiền Giang
                                                               Thienhoang
Lời 1:
Liên đoàn lao độngTiền Giang luôn phát huy tiềm năng mới,
Sát cánh chung vai vì lợi ích người lao động.
Mỗi công đoàn viên sẽ là viên ngọc sáng sáng,
Đóng góp xây dựng cho tỉnh nhà Tiền Giang

Điệp khúc:
Đi lên, đi lên bằng những phong trào.
  Chung tay dựng xây thơm ngát môi trường xanh.
Đi lên, đi lên bằng những tự hào.
   Niền tin sáng ngời … Liên Đoàn lao động Tiền Giang

Lời 2:
Liên đoàn lao động Tiền Giang bao trái tim hòa nhịp sống
Nối bước chung vai vì lợi ích bao con người.
Mỗi công đoàn viên sẽ là niềm tin mới,
Chung sức xây dựng cho tỉnh nhà Tiền Giang

Điệp khúc:
Đi lên, đi lên bằng những phong trào.
  Chung tay dựng xây thơm ngát môi trường xanh.
Đi lên, đi lên bằng những tự hào.
   Niền tin sáng ngời … Liên Đoàn lao động Tiền Giang

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.