Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Music - Tượng đài chiến sỹ

Tượng đài

The song: Tượng đài chiến sỹ

Am-Gm-------------------Thien Hoang

Anh đứng đó trên đài hoa chiến thắng,
Gíó thu về lá vàng rụng trên vai.
Anh đứng đó anh hùng Mai Thanh Thế
Làm tượng đài ngàn thu đứng nơi đây.

[Nhịp mạnh, nhanh]
Anh ngã xuống cho đàn em vui sống,
Nước mắt tôi nghe mặn mặn trên môi.
Tôi đã hát cho người con đất Việt,
Vẹn lời thề vì dân tranh đấu.
....
Tôi xin viết ngợi ca anh chiến sỹ,
Đã hy sinh giành chiến thắng quang vinh.
Đem xương máu tô bồi trang sử vàng,
Vinh quang thay người chiến sỹ ấy.
...
Trung với  nước một lòng luôn ghi nhớ,
Hiếu với dân tình Bác ấm trong tin.
Dù gian khó luôn bền tâm vững lòng,
Đấu tranh cho Độc lập tự do.
........... Đứng hiên ngang Ôi,  tượng đài chiến sỹ.
-------------------------------- Tham gia VN hoi CCB 10-2009


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.