Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

4 tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến người lao động


- Mà vấn đề cơ bản là tâm, sinh lý, sức khỏe người lao động;

- Ngoài ra môi trường cũng là điều kiện quan trọng mà đa số người quản lý thường hay bỏ quên. Bởi gì môi trường thay đổi trong thời điểm và điều kiện làm việc tại thời điểm đó sẽ khác đi, tạo yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần người lao động... từ đó dẫn đến tai nạn lao động.

- Về mục 3 và 4: Thiết bị sản xuất và vật tư, trang cụ đó là những tác động dẫn đến TNLĐ mang tính chủ quan (Con người và sự quan tâm của các nhà lãnh đạo), vì vậy nếu là người có trách nhiệm hãy có ý kiến cải thiện ngay những lỗi lầm hoặc sơ sót này.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.