Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Que 69 - Que 30 - Que 80


(...và Năm sinh 2009)
Hèn: 69 - 30 - 80
Đang thoải mái, nhà đất ổn định.
Người chịu khó cho công việc.
Không nên xen vào việc người khác  hoặc giúp đỡ người khác sẽ bị xui rủi, không tốt.
Số hạp 29. Số kỵ 30
---------------------------------------
Bình vận:
Thấp hèn không phải yếu mềm,
Bình sinh thân có lo gì hơn thua.
Chung riêng 2 chữ tự mình,
Chuyện người mặc chuyện, chuyện mình mình lo.
---------------------------------------
Đọc thêm:
SỐ 69 TRUNG BÌNH
Nắng mưa mây gió có trời lo
Chớ nên cầu khấn mãi đoán mò
Làm người chịu khó vươn mai sáng
Thấp hèn làm thiện tốt chẳng lo
Nên hiểu nghèo hèn có chỗ đông
Mọi sự nhân đức tài lộc đong
Tính mưu phải đợi ngày mai tới
Việc mình tự tính việc sẽ thông
------------------------------------

*************************
Tinh cam Que so 09-C5
*************************
*        Nhieu chuyen may mắn en voi ban.
Lúc này thì vui ve , Ban se có quà tặng.
*        Di choi … co dịp gap nguoi khac phai vui ve.
          Sẽ gap ban be vui ve.
          Ban se gap doi tuong ma ban men, 
Ban can chu dong  tan cong ngay se thanh cong.
          Co tin nhan, thu tu, thong tin cua nguoi khac phai vui ve.
          Noi chung lúc này tinh cam thì Hanh phuc.
          Co nguoi giup đỡ Ban ve cong viec, tai loc hoac lãnh vực 
làm an kinh doanh.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.