Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

69-30

Hèn: 69-30 == 69
Đang thoải mái, nhà đất ổn định.
Người chịu khó cho công việc.
Không nên xen vào việc người khác  hoặc giúp đỡ người khác sẽ bị xui rủi, không tốt.
Số hạp 29. Số kỵ 30
---------------------------------------
Bình vận:
Thấp hèn không phải yếu mềm,
Bình sinh thân có lo gì hơn thua.
Chung riêng 2 chữ tự mình,
Chuyện người mặc chuyện, chuyện mình mình lo.
---------------------------------------
Đọc thêm:
SỐ 69 TRUNG BÌNH
Nắng mưa mây gió có trời lo
Chớ nên cầu khấn mãi đoán mò
Làm người chịu khó vươn mai sáng
Thấp hèn làm thiện tốt chẳng lo
Nên hiểu nghèo hèn có chỗ đông
Mọi sự nhân đức tài lộc đong
Tính mưu phải đợi ngày mai tới
Việc mình tự tính việc sẽ thông

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.