Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phụ lục V Cẩu kéo

(Trở về mục lục QTATĐ)

Phụ lục V
TIÊU CHUẨN, THỜI HẠN
THỬ NGHIỆM CÁC MÁY MÓC, DỤNG CỤ CẨU, KÉO

Tên gọi các máy móc và dụng cụ
Tải trọng thử nghiệm (kg)
Thời gian thử (phút)
Thời hạn thử
nghiệm (tháng)
Khi nghiệm thu và sau khi đại tu
Thử định kỳ
Tĩnh
Động
Tĩnh
Động
1. Tời quay tay
1,25 PH
1,1 PH
1,1 PH
1,0 PH
10
12
2. Pa lăng
1,25 PH
1,1 PH
1,1 PH
1,0 PH
10
12
3. Ròng rọc và dây ròng rọc
1,25 PH
1,1 PH
1,1 PH
1,0 PH
10
12
4. Kích
1,25 PH
1,1 PH
1,1 PH
1,0 PH
10
12
5. Cáp thép
1,25 PH

1,1 PH

10
6
6. Dây chão bằng gai, bằng sợi bông và sợi tổng hợp
1,25 PH

1,1 PH

10
6
7. Móc, khoá móc vòng và các dụng cụ tương tự
1,25 PH

1,1 PH

10
6
8. Dây đeo (hoặc treo) an toàn, chão bảo hiểm

300


225


5

6
9. Chân trèo dùng cho thợ lắp điện trèo cột

180


135


5

6
10. Thang gỗ
120¸200

100¸180

2
12
*Ghi chú:
1. PH-Tải trọng làm việc cho phép.
2. Khi kết quả thử nghiệm tĩnh không đạt yêu cầu thì không cần tiến hành thử nghiệm động. Thử nghiệm động là nâng lên, hạ xuống nhiều lần một vật nặng.
3. Khi thử nghiệm tĩnh, vật nặng để thử phải cách mặt đất hoặc mặt sàn khoảng 100 mm.
4. Khi thử nghiệm, chão và xích phải chịu được tải trọng thử nghiệm mà không bị đứt, không bị giãn cục bộ rõ rệt (đối với dây chão) mắt xích không bị biến dạng rõ rệt.
5. Trước khi thử nghiệm, các máy móc và dụng cụ cẩu nâng phải được quan sát, kiểm tra và khi cần thiết phải được sửa chữa lại.
6. Tất cả các máy móc và dụng cụ cẩu kéo sau khi đại tu đều phải được thử nghiệm lại, không lệ thuộc vào thời gian kiểm tra định kỳ.
7. Các kích kiểu răng vít không phải thử nghiệm định kỳ, song 3 tháng phải kiểm tra một lần.
8. Việc thử nghiệm các máy móc và dụng cụ cẩu kéo phải tiến hành theo các điều chỉ dẫn của quy phạm máy trục.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.