Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phụ lục IX Dây nối đất

(Trở về mục lục QTATĐ)

Phụ lục IX

DÂY NỐI ĐẤT DI ĐỘNG (IEC-61230)

TT
Dòng điện  ngắn mạch, INM (kA/1s)
Trọng lượng (kg/m)
Đường kính (mm)
Tiết diện (mm2)
Dây đồng
1
2
0,105
4,5
10
2
3,5
0,156
5,6
16
3
6
0,275
7,5
25
4
7
0,330
8
30
5
8
0,386
9
35
6
10
0,440
9,5
40
7
12
0,545
10
50
8
16
0,768
12
70
9
20
0,800
12
75
10
20
1,000
14
95
11
30
1,280
17
120
12
36
1,630
19
150
Dây hợp kim nhôm
1
7
0,170
11,5
50
2
17,5
0,430
19
120Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.