Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

Phụ lục IX Dây nối đất

(Trở về mục lục QTATĐ)

Phụ lục IX

DÂY NỐI ĐẤT DI ĐỘNG (IEC-61230)

TT
Dòng điện  ngắn mạch, INM (kA/1s)
Trọng lượng (kg/m)
Đường kính (mm)
Tiết diện (mm2)
Dây đồng
1
2
0,105
4,5
10
2
3,5
0,156
5,6
16
3
6
0,275
7,5
25
4
7
0,330
8
30
5
8
0,386
9
35
6
10
0,440
9,5
40
7
12
0,545
10
50
8
16
0,768
12
70
9
20
0,800
12
75
10
20
1,000
14
95
11
30
1,280
17
120
12
36
1,630
19
150
Dây hợp kim nhôm
1
7
0,170
11,5
50
2
17,5
0,430
19
120Danh mục:

No comments " Phụ lục IX Dây nối đất "

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.