Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phụ lục III Biển báo

(Trở về mục lục QTATĐ)

Phụ lục III

BIỂN BÁO AN TOÀN VỀ ĐIỆN

1. Phân loi bin báo an toàn đin
a) Bin báo an toàn đin đưc chia thành bin cm, bin cnh báo và bin chdn, cththeo Bng sau:
TT
Loi và ni dung bin
Hình v
Quy cách bin
1
Biển cấm
a
Cm trèo! Đin áp cao nguy him chết ngưi
Hình 1a, 1b
Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen
b
Cm vào! Đin áp cao nguy him chết ngưi
Hình 2
c
Cm li gn! Có đin nguy him chết ngưi
Hình 3
d
Cm đóng đin! Có ngưi đang làm vic
Hình 4
2
Biển cảnh báo
a
Dng li! Có đin nguy him chết ngưi
Hình 5
Viền màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
b
Cáp đin lc

Hình 6
Viền, chữ và mũi tên màu xanh tím hoặc đen chìm 1÷2 mm; nền màu trắng.
c
Nguy hiểm có điện
Hình 7
Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
d
Chú ý! Phía trên có điện
Hình 8
Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen.
e
Cờ báo hiệu mầu đỏ
Hình 9
Mầu đỏ, kích thước 400x600 mm
f
Cờ báo hiệu mầu vàng
Hình 10
Mầu vàng, kích thước 400x600 mm
3
Biển chỉ dẫn
a
Làm việc tại đây
Hình 11
Nền phía ngoài màu xanh lá cây, nền phía trong màu trắng, chữ màu đen.
b
Vào hướng này
Hình 12
c
Đã nối đất
Hình 13
Viền và chữ màu đen, nền vàng.
b)  Ngoài những biển báo an toàn điện quy định, đơn vị có thể xây dựng biển báo với nội dung khác để sử dụng nội bộ, phù hợp với tính chất công việc.
2. Đt bin báo an toàn đin
2.1. Đi vi đưng dây dn đin cao áp trên không, phi đt bin “CM TRÈO! ĐIN ÁP CAO NGUY HIM CHT NGƯI” trên tt ccác ct ca đưng dây đcao t2,0 m đến 2,5 m so vi mt đt vphía dnhìn thy.
2.2. Đi vi đưng cáp đin ngm không sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật với các loại đường ống hoặc cáp khác, phi đt bin báo "CÁP ĐIN LC" trên mt đt hoc trên cột mốc, vtrí tim rãnh cáp, dnhìn thy và xác đnh đưc đưng cáp mi vtrí; tại các vị trí chuyển hướng bắt buộc phải đặt biển báo; khong cách gia hai bin báo lin kkhông quá 30 m.
2.3. Đi vi trm đin có tưng rào bao quanh, phi đt bin “CM VÀO! ĐIN ÁP CAO NGUY HIM CHT NGƯI” trên ca hoc cng ra vào trm.
2.4. Đi vi trm đin treo trên ct, vic đt bin báo đưc thc hin theo quy đnh đi vi đưng dây dẫn điện cao áp trên không.
2.5. Đi vi trm biến áp hp bkiu kín, trm đóng ct hp bngoài tri, tủ phân dây (Tủ Pillar) phi đt bin “CM LI GN! CÓ ĐIN NGUY HIM CHT NGƯI” trên vtrm vphía dnhìn thy.
2.6. Trên bphn điu khin, truyn đng thiết bđóng ct đã ct đin cho đơn vcông tác làm vic phi treo bin “CM ĐÓNG ĐIN! CÓ NGƯI ĐANG LÀM VIC”.
2.7. Trên rào chn phi đt bin “DNG LI! CÓ ĐIN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” vphía dnhìn thy.
2.8. Ti nơi làm vic đã đưc khoanh vùng, nếu cn thiết: Ti khu vc làm vic đt bin “LÀM VIC TI ĐÂY”; đu li vào khu vc làm vic đt bin “VÀO HƯNG NÀY”, “ĐÃ NI ĐT”.
2.9. Bin “CM TRÈO! ĐIN ÁP CAO NGUY HIM CHT NGƯI”, “CM VÀO! ĐIN ÁP CAO NGUY HIM CHT NGƯI”, “CM LI GN! CÓ ĐIN NGUY HIM CHT NGƯI”, “NGUY HIỂM CÓ ĐIỆN”, “CHÚ Ý! PHÍA TRÊN CÓ ĐIỆN” có thđưc sơn trc tiếp hoc lp đt bin báo chế to ri vào đúng nơi quy đnh.
2.10. Cờ báo hiệu “màu vàng” treo tại phía đường dây đã nối đất. Cờ báo hiệu “màu đỏ” treo tại phía đường dây có điện.
*Ghi chú: Tại các vị trí trên tủ điều khiển, ở các thiết bị hạ áp, aptomat hạ áp tại các tủ bảng cho phép thay đổi kích thước các biên cho phù hợp với thực tế.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.