Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 47

(Trở về mục lục QTATĐ)

Điều 47. Quy định chung về biện pháp an toàn phòng tránh nguy hiểm điện từ trường
1. Khi thực hiện các công việc trong trạm hay trên ĐDK điện áp cao phải có biện pháp phòng tránh ảnh hưởng nguy hiểm điện, từ trường:
a)  Do phóng điện từ các bộ phận mang điện.
b)  Do ảnh hưởng của điện trường.
c)  Do ảnh hưởng của cảm ứng điện từ, cảm ứng tĩnh điện.
d)  Do ảnh hưởng của điện thế chạm, điện áp bước trên nối đất khi có ngắn mạch.
2. Phải đo cường độ điện trường ở những chỗ có người đến làm việc (quản lý, vận hành, kiểm tra, sửa chữa, chỉnh định, thử nghiệm, làm vệ sinh,… ), phải lập biên bản đo, kiểm tra và chấp hành quy định thời gian đo theo Tiêu chuẩn ngành “Mức cho phép của cường độ điện trường và quy định việc kiểm tra ở chỗ làm việc”.


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.