Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Điều 11

(Trở về mục lục QTATĐ)
Điều 11. Nối đất nơi làm việc có cắt điện
Nơi làm việc có cắt điện, vị trí nối đất phải thực hiện như sau: 
1. Phải nối đất ngay sau khi kiểm tra không còn điện.2. Nối đất ở tất cả các pha của thiết bị về phía có khả năng dẫn điện đến.3. Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn mang điện.4. Đảm bảo cho toàn bộ đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất.

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.