Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Huấn luyện 3 bước theo QD 5284/PC2 năm 2001CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH

 

Số: 1094 /PC-ĐLCT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Châu Thành, ngày 09 tháng 12 năm 2011BẢN PHÂN CÔNG
V/v huấn luyện bước 2 và bước 3 cho nhân viên mới
 

Căn cứ vào văn bản 5284/EVN/ĐL2.12 ngày 24/9/2001 của Công ty Điện lực 2, về việc Quy định và hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động - vệ sinh lao động;
Căn cứ vào tài liệu huấn luyện 3 bước cho nhân viên mới của Điện lực Tiền Giang năm 2002;
Căn cứ thông báo số 3775/TB-PCTG ngày 12/12/2011 của Công ty Điện lực Tiền Giang về việc kết quả sát hạch ATVSLĐ bước 1 cho nhân viên mới tuyển dụng;
Điện lực Châu Thành phân công CBCNV phụ trách việc huấn luyện bước 2 và bước 3 cho 02 nhân viên mới như sau:
A.   Danh sách nhân viên được huấn luyện:

Stt
Họ và tên
Chuyên môn
Đơn vị công tác
Ghi chú
1
Nguyễn Thanh Thì
Trung cấp HTĐ
Phòng KH-KTVT
Kỹ thuật viên
2
Nguyễn Văn Lượm
nt
nt
nt
3
Nguyễn Thanh Đồng
nt
Đội QLĐ
Long Định
nt
4
Huỳnh Văn Thành
Trung cấp nghề
Đội QLVH&CSĐ
Công nhân QLVH
5
Nguyễn Trọng Toàn
nt
nt
nt
6
Huỳnh Minh Quang
nt
Đội QLĐ
Long Định
nt
B. Phân công huấn luyện: (bước 1 đã được huấn luyện tại Công ty Điện lực Tiền Giang).
I. Huấn luyện bước 2: Huấn luyện tại Điện lực.
1. Cán bộ huấn luyện:
- Ông Võ Minh Châu: Phó Giám đốc.
- Ông Mai Thành Chiến: Đội phó phụ trách Đội QLVH&SCĐ.
- Ông Trần Hữu Lộc: Đội trưởng Đội QLĐ Long Định.
- Ông Đinh Văn Tươi: CBAT chuyên trách.
2. Nội dung huấn luyện:
- Giới thiệu chi tiết về sơ đồ lưới điện, nguồn và lưới điện Điện lực Châu Thành quản lý.
- Giới thiệu về quy trình sản xuất, quy định sử dụng và bảo quản dụng cụ an toàn – đo lường – thi công.
- Giới thiệu về nội quy lao động của Công ty Điện lực Tiền Giang.
- Giới thiệu các thiết bị nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- Giới thiệu các yếu tố nguy hiểm, có hại, các sự cố có thể xãy ra khi làm việc.
- Giới thiệu trích yếu một số điều liên quan đến công tác hằng ngày trong quy phạm vận hành nhà máy điện và lưới điện.
- Giới thiệu các tiêu chuẩn bắt buộc khi thực hiện công việc.
- Giới thiệu nguyên tắc chung về Quy trình KTAT điện.
- Hướng dẫn thực hiện một số công việc của công nhân đường dây.
- Hướng dẫn về phương pháp làm việc an toàn.
- Hướng dẫn một số quy định trong Quy trình Kinh doanh điện năng.
- Hướng dẫn trong công tác mắc dây đặt điện, treo tháo điện kế, kiểm tra điện năng, hướng dẫn cách đọc chỉ số các loại công tơ 1 pha và 3 pha.
II. Huấn luyện bước 3: Huấn luyện tại Đội Vận hành, Phòng Kỹ thuật  và tại hiện trường.
1. Cán bộ huấn luyện:
a/ Huấn luyện cho kỹ thuật viên:
- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên: Cán bộ kỹ thuật tại Phòng KT-KHVT chịu trách nhiệm kèm cặp KTV mới Nguyễn Văn Lượm trong thời gian thử việc tại Phòng Kỹ thuật.
- Bà Nguyễn Thị Linh Huệ: Kỹ thuật viên tại Phòng KT-KHVT chịu trách nhiệm kèm cặp KTV mới Nguyễn Thanh Thì trong thời gian thử việc tại Phòng Kỹ thuật.
- Ông Huỳnh Văn Liêm: Cán bộ kỹ thuật tại Đội QLĐ Long Định chịu trách nhiệm kèm cặp KTV mới Nguyễn Thành Đồng trong thời gian thử việc tại Đội QLĐ Long Định.
b/ Huấn luyện cho công nhân:
- Ông Trần Văn Hòa: Công nhân QLVH tại Đội Vận hành chịu trách nhiệm kèm cặp công nhân Huỳnh Văn Thành khi ra công trường.
- Ông Nguyễn Thành Đông: Công nhân QLVH tại Đội Vận hành chịu trách nhiệm kèm cặp công nhân Nguyễn Trọng Toàn  khi ra công trường.
- Ông Lê Minh Nhựt: Công nhân QLVH tại Đội QLĐ Long Định chịu trách nhiệm kèm cặp công nhân Huỳnh Minh Quang khi ra công trường.
c/ Ông Đinh Văn Tươi (CBAT chuyên trách): Phụ trách huấn luyện chung cho các nhân viên mới về biện pháp an toàn khi thực hiện nhiệm vụ giám sát, thi công ngoài lưới điện.
2. Nội dung huấn luyện:
a/ Huấn luyện cho kỹ thuật viên:
- Hướng dẫn công tác lập hồ sơ hoàn công - quyết toán công trình nhận thầu thi công.
- Hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công trong công tác sửa chữa thường xuyên.
- Hướng dẫn thực hiện hồ sơ lưới điện theo quyết định 2666.
- Biết phương pháp giám sát an toàn.
- Hiểu rỏ phương án thi công.
- Hiểu phương pháp sử dụng an toàn các dụng cụ thi công.
- Nắm vững sơ đồ nguyên lý kết cấu lưới điện, hệ thống điện.
- Hướng dẫn phương pháp đọc các thông số thiết bị điện.
b/ Huấn luyện cho công nhân:
- Hướng dẫn kỹ thuật leo trụ.
- Hướng dẫn việc triển khai thực tế công tác từ khâu chuẩn bị đến khâu ra thực tế hiện trường làm việc.
- Hướng dẫn phương pháp giám sát an toàn.
- Tìm hiểu phương án thi công và biết cách lập phương án thi công các công trình điện có quy mô lớn và phức tạp.
- Tìm hiểu phương pháp sử dụng các loại dụng cụ an toàn – đo lường – thi công.
- Hướng dẫn đọc dự toán thiết kế, các bản vẽ thiết kế công trình điện.
- Hướng dẫn phương pháp đọc các thông số thiết bị điện.
- Nắm vững sơ đồ nguyên lý kết cấu lưới điện, hệ thống điện.
- Hướng dẫn sử dụng các trang cụ: Kiềm ép thủy lực, sào thao tác, sào tiếp địa, sào đo chiều cao đường dây, sào phát hoang, máy cưa phát hoang, bộ tiếp địa di động trung hạ thế và tiếp địa Autoclamp, ampe kềm trung hạ thế, vạn năng kế, máy đo điện trở đất, mêgommet, tó dựng trụ, tirfor, trơi, kích căng dây, palan ...
- Nắm vững được nội dung do trưởng nhóm công tác triển khai.
- Nắm được những trang bị bảo hộ lao động cá nhân và các dụng cụ an toàn phục vụ trong công tác.
- Nắm được những yêu cầu về an toàn của người công nhân trong quá trình thực hiện công tác.
- Nắm được những yêu cầu về an toàn của người công nhân sau khi đã kết thúc công tác.
- Thực hành thực tế một số công việc cơ bản đối với nhiệm vụ của một công nhân đường dây: Lắp chằng; sử dụng tó 3 chân; lắp hạ máy biến áp; dựng trụ; nhổ trụ; thao tác FCO, LBFCO, LTD; thao tác lắp và tháo tiếp địa di động, ép các mối nối lèo và mối nối chịu sức căng.
C. Thời gian huấn luyện:
- Thời gian huấn luyện bước 2: Từ ngày 15/12/2011 đến ngày 21/12/2011.
- Thời gian huấn luyện bước 3: Từ ngày 22/12/2011 đến ngày 15/01/2012.
D. Trách nhiệm thi hành:
- Các nhân viên được phân công hướng dẫn nhân viên mới có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc nhân viên mới thực hiện công tác. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình công tác.
- Các nhân viên mới có trách nhiệm chấp hành tốt kỷ luật lao động, nội quy của đơn vị, học tập và làm việc theo sự hướng dẫn của người kèm cặp. Chấp hành tuyệt đối sự phân công của người hướng dẫn.
- Sau khi hết thời gian kèm cặp các nhân viên được phân công hướng dẫn phải nhận xét đánh giá kết quả cụ thể.
E. Tổ chức thực hiện:
- Cán bộ công nhân viên được phân công huấn luyện bước 2 và bước 3 cho các nhân viên mới căn cứ vào nội dung huấn luyện mà hướng dẫn; đồng thời giúp đở, tạo điều kiện cho các nhân viên mới hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian huấn luyện bước 2 và bước 3.
Trong quá trình hướng dẫn nếu có gì vướng mắc thì xin ý kiến Ban Giám đốc để giải quyết.

 
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Các nhân viên có tên;
- Các nhân viên mới;
- Lưu: VT, AT (ĐVT_10).

 
 
Võ Minh Châu
 
                 


                            
                            
                                                                                                            

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.