Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phân loại bài viết và làm mục lục cho Blogspot


Phân loại bài viết và làm mục lục cho Blogspot

Hướng dẫn:
Tạo nhãn (Label) phân loại bài viết là một tính năng hay của Blogger, tính năng này giúp cho chúng ta làm mục lục và phân loại bài viết dễ dàng hơn cho dù bạn không có kĩ năng lập trình. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách dán nhãn cho từng bài viết, làm việc với nhãn và hiển thị nhãn phân loại bài viết trên blog.
Phân loại bài viết là một việc khá quan trọng để có thể quản lí các bài viết của blog một cách thuận tiện khi bạn đã viết khá nhiều bài, bạn có thể phân loại chúng ra thành nhiều thể loại như: Clip vui, Thơ, Tranh ảnh.... Chúng ta có thể làm điều này dễ dàng mà không cần tốn một đoạn code, hay phải chỉnh sửa templates gì hết. Sau đây là phần chỉ dẫn cách phân loại các bài viết bằng cách dán nhãn, làm việc với nhãn và hiển thị nhãn trên Blog.


..........
..........
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.