Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quy dinh su dung cac day an toan, but dien kiem do dien

Click here...
TÍNH NĂNG, TÁC DNG, CÁCH SDNG, CÁCH BO QUN, QUY ĐNH VKIM TRA (THÍ NGHIM) CÁC TRANG THIT BAN TOÀN, PHƯƠNG TIN, DNG CLÀM VIC

I.     DÂY ĐEO AN TOÀN CÓ DÂY QUÀNG TRỤ HAI MÓC:
  1. Công dụng : Dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc là một loại dây đeo an toàn để bảo vệ cho người làm việc trên cao. Trong đó có dây đai lưng an toàn (gọi tắt là dây đai lưng) và dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn (gọi tắt là dây quàng trụ). Dây quàng trụ này có thể điều chỉnh độ dài.  Ngoài ra còn có thể có dây quàng trụ phụ được trang bị thêm để vượt qua chướng ngại vật, cũng có chức năng như dây quàng trụ chính (thay thế qua lại được).
  2. Thông số kỹ thuật :
Dây đai an toàn bao gồm 2 phần: dây đai lưng an toàn (gọi tắt là dây đai lưng) và dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn (gọi tắt là dây quàng trụ)....... 
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.