Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Thang thuốc ngâm rượu (Kiều my tửu)


Thang thuc b dương điều hoà khí huyết
(19 vị)
-----------------------

1
Thục địa
24g
2
Bạch thược
20g
3
Xuyên khung
20g
4
Dương qui
24g
5
Đảng sâm
24g
6
Thổ phục linh
20g
7
Bạch thuật
20g
8
Cam thảo
16g
9
Độc hoạt
16g
10
Tần giao
20g
11
Tang ký sinh
20g
12
Tế tân
16g
13
Đỗ trọng
20g
14
Nhục quế
12g
15
Ngưu tất
20g
16
Phòng phong
20g
17
Dăm dương quất
24g
18
Trung quân
20g
19
Kỷ tử
20g
20
Đường phèn
200g

Giáp ngọ 2014Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.