Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Sức khoẻ là vàng là bạcSức khoẻ là mẹ thành công

Thành công là ông sức khoẻ

~*~

Mười thằng khoẻ không bằng một kẻ lắm tiền

~*~

Muốn khoẻ có rẻ đâu em

Sáng thì đi tập dưỡng sinh vài giờ

Tập xong làm bát phở bò

Lên xe đi ngắm thủ đô phố phường …

Người ta đâu sống bằng lương

Có cha mẹ khoẻ … moi tiền của dân

Cho nên tôi khoẻ phải cần…

~*~

Đồng tiền là tiên, là Phật

Là sức bật của mọi người

Là nụ cười của tuổi trẻ

Là sức khoẻ của tuổi già

Là cái đà danh vọng

Là cái lọng che thân

Là cán cân công lý

Đồng tiền thật là hết ý

(Nhưng vẫn … không quý bằng sức khoẻ)

~*~


Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.