Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Mùa xuân đâu phải mùa xuân

Mùa xuân đâu phải mùa xuân
Mùa xuân bao giờ vẫn là của em,
Thơ văn, âm nhạc cũng đã từng ghi lại mùa xuân ấy.
...
Những mùa xuân của em mà mùa xuân có em và có
 anh bao giờ vẫn đẹp hơn nhưng đâu phải ai cũng có được ?
...
Bởi vì mùa xuân không giờ biến mất... vẫn là của em,   
cho  dù khi đó chỉ là mùa xuân cô đơn 
đến bên em... riêng em?! 

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.