Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Ms 7722 - Ke khai tai sản 12/2016

NĂM:2016
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LỰC .Năm sinh: 1960
- Chức vụ/chức danh công tác: Phó trưởng phòng KTAT.
- Cơ quan/đơn vị công tác:Công ty Điện lực Tiền Giang
- Hộ khẩu thường trú: 25/12A Lê Thị Hồng Gấm, Phường 4, Mỹ Tho, Tiền Giang.
- Chỗ ở hiện tại: 76/6A Trần Hưng Đạo, Phường 6 Mỹ Tho Tiền Giang
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên:Nguyễn Thị Kim Liên. Năm sinh:1961.
- Chức vụ/chức danh công tác: Giáo viên.
- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường Trung Tâm kinh tế kỹ thuật Tiền Giang.
- Hộ khẩu thường trú: 76/6A Trần Hưng Đạo, Phường 6 Mỹ Tho Tiền Giang
- Chỗ ở hiện tại: 76/6A Trần Hưng Đạo, Phường 6 Mỹ Tho Tiền Giang
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
a) Con thứ nhất:
- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Phúc
- Ngày, tháng, năm sinh: 04-05-1992
- Hộ khẩu thường trú: 76/6A Trần Hưng Đạo, Phường 6 Mỹ Tho Tiền Giang
- Chỗ ở hiện tại: 76/6A Trần Hưng Đạo, Phường 6 Mỹ Tho Tiền Giang
b) Con thứ hai (trở lên): Kê khai như con thứ nhất.                      
- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thủy Tiên
- Ngày, tháng, năm sinh: 22-06-1996
- Hộ khẩu thường trú: 76/6A Trần Hưng Đạo, Phường 6 Mỹ Tho Tiền Giang
- Chỗ ở hiện tại: 76/6A Trần Hưng Đạo, Phường 6 Mỹ Tho Tiền Giang
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Nhà ở, công trình xây dựng:
a) Nhà ở:
- Nhà thứ nhất: 25/12A Lê Thị Hồng Gấm Phường 4 Mỹ Tho Tiền Giang.
+ Loại nhà: nhà ở riêng lẻ. Cấp công trình: Nhà cấp 4.
+ Diện tích xây dựng: 120 m2.
+ Giá trị: 200 triệu (theo giá trị xây dưng năm 2000).
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: …..
+ Thông tin khác (nếu có): UBND TP Mỹ Tho cấp chủ quyền năm 2006.
- Nhà thứ hai (trở lên): 76/6A Trần Hưng Đạo, Phường 6 Mỹ Tho Tiền Giang.         
+ Loại nhà: nhà ở riêng lẻ. Cấp công trình: Nhà cấp 4.
+ Diện tích xây dựng: 75 m2.
+ Giá trị: 400 triệu (theo giá trị xây dựng năm 2005).
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: …..
+ Thông tin khác (nếu có): UBND TP Mỹ Tho cấp chủ quyền năm 2006.
- Nhà thứ ba (trở lên): 37 Bình Tạo B, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang.
+ Loại nhà: nhà ở riêng lẻ. Cấp công trình: Nhà cấp 4 (Nhà cho công nhân thuê)
+ Diện tích xây dựng: 300 m2.
+ Giá trị: 300 triệu (theo giá trị xây dựng năm 2002).
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: …..
+ Thông tin khác (nếu có): UBND TP Mỹ Tho cấp chủ quyền đất năm 2006
b) Công trình xây dựng khác: (không có)
- Công trình thứ nhất: ..................................................................…...……
+ Loại công trình ……………Cấp công trình ………………………..…
+ Diện tích: ………………………………………………….……………
+ Giá trị: ……………………………………………………….…………
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: …………………………….…………
+ Thông tin khác (nếu có): ……………………………….………………
- Công trình thứ hai (Trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.
2. Quyền sử dụng đất:
a) Đất ở:
- Mảnh thứ nhất:
+ Địa chỉ: 25/12 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 4 Mỹ Tho Tiền Giang.
+ Diện tích: 150 m2.
+ Giá trị: Không xác định được giá trị vì là đất của cha mẹ để lại.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: ….
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...………..……..
- Mảnh thứ 2:
+ Địa chỉ: 76/6A Trần Hưng Đạo, Phường 6 Mỹ Tho Tiền Giang.
+ Diện tích: 120 m2.
+ Giá trị: Không xác định được giá trị vì là đất của cha mẹ để lại.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: ….
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...………..……..
- Mảnh thứ 3:
+ Địa chỉ: 37 Bình Tạo, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang.
+ Diện tích: 600 m2.
+ Giá trị: Không xác định được giá trị vì là đất của cha mẹ để lại.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: ….
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...………..……..

b) Các loại đất khác: (không có)
- Mảnh thứ nhất: Đất vườn
+ Địa chỉ: Xã Phước Thạnh, Mỹ Tho Tiền Giang
 Diện tích: 917 m2
+ Giá trị: 50.000 triệu (thời điểm năm 2003)
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..…………….………
+ Thông tin khác (nếu có): UBND Châu Thành cấp chủ quyền 31-12-2004, cấp giấy số: H25073; đổi giấy năm 2014 do UBND TP Mỹ Tho cấp.
- Mảnh thứ hai: Đất ruộng.
+ Địa chỉ: Vĩnh Hựu, Gò Công Tây, Tiền Giang
 Diện tích: 1.000 m2
+ Giá trị: 40.000 triệu (thời điểm năm 2008)
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..…………….………
+ Thông tin khác (nếu có): Chưa sang tên
- Mảnh thứ ba: Đất nền.
+ Địa chỉ: Mỹ Yên, Bến Lức, Long An
 Diện tích: 167,5 m2
+ Giá trị: 60.000 triệu (thời điểm năm 2006)
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..…………….………
+ Thông tin khác (nếu có): UBND Huyện Bến Lức cấp chủ quyền đất năm 2009
3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
Tiền tại tài khoản cá nhân: 50 triệu (Bốn mươi triệu).
Tiền gửi tiết kiệm: 500 triệu (Năm trăm triệu)
4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên. (không)
- Ô tô
- Mô tô
- Xe gắn máy
1./ Click 108cc
2./ Attila 125cc
3./ Air blade 125cc
4./ Dream 100cc
5./ SH Mode 125cc (Năm 2014)
- Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác)
- Tầu thủy
- Tầu bay
- Thuyền
- Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký)
Không có.
 5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
- Kim loại quý
- Đá quý
- Cổ phiếu
- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh
- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác
Không có.
6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác).
Không có.
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Không có.
8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộtổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
Không có.
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.
450.000 triệu (Bốn trăm năm mươi triệu)
III. GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
Loại tài sản, thu nhập
Tăng/ giảm
Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm
1. Nhà ở, công trình xây dựng (tăng, giảm về số lượng, diện tích hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình so với kỳ kê khai trước đó):
a) Nhà ở:
b) Công trình xây dựng khác:
2. Quyền sử dụng đất (tăng, giảm về số lượng, diện tích, thay đổi loại đất so với kỳ kê khai trước đó):
a) Đất ở:
b) Các loại đất khác:
3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
4. Các loại động sản:
- Ô tô
- Mô tô
- Xe gắn máy
- Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác)
- Tầu thủy
- Tầu bay
- Thuyền
- Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký)
5. Các loại tài sản:
- Kim loại quý
- Đá quý
- Cổ phiếu
- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh
- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.
8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền  Việt Nam
- Thu nhập từ lương, thưởng, phụ cấp, thù lao(của cả vợ, chồng): 350 triệu đồng.
- Tổng các khoản thu nhập khác: 100 triệu đồng
 Không
 Không
Không


 Không Không


 Không

 Không(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập
…… ngày………tháng………năm……
Người nhận Bản kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)
Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản,
thu nhập
Tiền Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2016
Người kê khai tài sản
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Lực

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.