Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Quy định sử dụng máy đánh bóng kim loại


QUI ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
KHI SỬ DỤNG MÁY ĐÁNH BÓNG ĐIỆN


1.     Chỉ có người được phân công của đơn vị quản lý máy đánh bóng điện mới được sử dụng máy đánh bóng điện phục vụ cho công việc của đơn vị.
2.     Người sử dụng máy đánh bóng điệnphải được huấn luyện sát hạch an toàn vệ sinh lao động định kỳ hàng năm đạt yêu cầu, phải nắm vững tính năng, tác dụng cách vận hành máy đánh bóng  điện.
3.     Khi vận hành máy đánh bóng  điện, người sử dụng phải dùng trang bị bảo hộ lao động cá nhân được trang cấp theo quy định.
4.     Trước khi vận hành, người sử dụng máy đánh bóng điệnphải kiểm tra tình trạng máy đánh bóng  điện, nguồn cung cấp điện, không gian chung quanh nơi vận hành máy tránh để người khác hoặc các đồ vật khác bị ảnh hưởng hoặc làm ảnh hưởng trong quá trình vận hành máy đánh bóng  điện.
5.     Nghiêm cấm:
-         thay đổi thiết kế của máy;
-         vận hành máy không đúng với tính năng, hướng dẫn sử dụng của máy;
-         không tập trung, rời bỏ vị trí khi máy đang vận hành.
6.     Khi vận hành các vật cần đánh bóng  phải được kẹp chặt. Người sử dụng phải có biện pháp ngăn ngừa không để các vụn đánh bóng  bắn vào người hoặc làm hư hỏng các thiết bị chung quanh.
7.     Trong khi vận hành nếu máy đánh bóng điệncó hiện tượng không bình thuờng phải tạm ngừng vận hành để kiểm tra, nếu cần sửa chữa máy phải cách ly máy khỏi nguồn điện Nếu phải tháo các bộ phận máy đánh bóng  để sửa chữa thì cần phải có sự chấp thuận của trưởng đơn vị quản lý máy.
8.     Sau khi chấm dứt công việc, phải tắt máy, kiểm tra lại máy đánh bóng điệnvà cách ly máy khỏi nguồn cung cấp điện.
9.     Sau khi vận hành máy đánh bóng  điện, người sử dụng phải vệ sinh nơi làm việc và máy đánh bóng  đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.
10.                        Khi sử dụng máy đánh bóng, người sử dụng phải nắm vững và chấp hành nghiêm túc qui định này.

BIỆN PHÁP AN TOÀN
KHI SỬ DỤNG MÁY ĐÁNH BÓNG ĐIỆN CẦM TAY

1./ Người sử dụng máy đánh bóng điện phải được huấn luyện kỹ năng, sử dụng thành thạo vận hành máy đánh bóng  điện.
2./ Khi vận hành máy đánh bóng  điện, người sử dụng phải sử dụng kính bảo hộ, găng tay. Kiểm tra rò điện, máy bị bể nứt không.
3./ Trước khi vận hành, người sử dụng máy đánh bóng điện phải kiểm tra tình trạng máy đánh bóng  điện, nguồn cung cấp điện, không gian chung quanh nơi vận hành máy tránh để người khác hoặc các đồ vật khác bị ảnh hưởng hoặc làm ảnh hưởng trong quá trình vận hành máy đánh bóng  điện.
4./ Khi vận hành các vật cần đánh bóng  phải được kẹp giữ chặt, nắm giữ tay cầm máy chắc chắn đưa vào vật cầm đánh bóng góc nghiêng cho phép.
 Người sử dụng phải có biện pháp ngăn ngừa không để các vụn đánh bóng  bắn vào người hoặc làm hư hỏng các thiết bị chung quanh.
5./ Sau khi chấm dứt công việc, phải tắt máy, kiểm tra lại máy đánh bóng điện và cách ly máy khỏi nguồn cung cấp điện.
Khi cầm sửa chửa hoặc thay dĩa đánh bóng phải cắt điện an toàn.
6./ Sau khi vận hành máy đánh bóng  điện, người sử dụng phải vệ sinh nơi làm việc và máy đánh bóng  đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.