Chủ Nhật, tháng 2 18, 2018

URL là gi? Uniform Resouce Locator

.. ..
....
 
* * *
QCSKY
QCSKY