Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Bài khấn Ngũ hành nương nương

  Khấn cầu ngũ hành nương nương

Hộ trì an lành, viên phúc, an nhiên tự tạiNam mô a di đà phật. 


Cầu an nhiên tự tại

   Viên mãn hạnh phúc an

   Tinh thần vui khoẻ mạnh

   Công việc trọn vẹn thành

   Nhân tâm người độ lượng

   Thanh thản hiệp hoà vui

   …

Tai qua bệnh hoạn khỏi

May mắn khoẻ ngũ hành

Thông an thần bất thống

Thư thản thú điềm nhiên.

,,,


Nam mô a di đà phật 

..

,,,

Khấn ngũ hành nương nương phò độ

Kim mộc thuỷ hoả thổ hoà an

Vị an toàn ý suôn toàn vẹn

Nhân tâm niên tại suốt hạnh tồn

An lành duyên phúc nhân thiên mệnh

Minh chân toàn lý đức gia tiên  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.