Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Sơ đồ kết cấu lắp đặt Năng lượng mặt trời áp mái

 Nhấn vào đây


Cấu tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới nói chung sẽ bao gồm các bộ phận :

  1. Tấm pin năng lượng mặt trời Solar Panel
  2. Inverter hòa lưới
  3. Hệ thống giám sát từ xa qua internet. smart phone
  4. Hệ thống khung đỡ, Hệ thống cắt sét lan truyền và tiếp địa, Cáp điện và các hệ vật tư,phụ kiện trong hệ thống
  5. Đồng hồ đo đếm điện 2 chiều.     (Sưu tầm)
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.