Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Bao cao tiep doan kiem tra So Cong Thuong TG va Dien luc tai CT Solar Hung Thanh do Cong ty Polar quan ly
Sở Công Thưởng TG đến kiểm tra tại công trình Solar 712 KW tại Hưng Thạnh (Trại Heo)

lúc 8 giờ 00  kết thúc lúc 10 giờ ngày 14/12/2021

1./ Thành phần kiểm tra có văn bản đính kèm. <Nhấn vào đây>

      Đại diện Cty Polar: Nguyễn Hoàng Lực

2./ Biên bản kiểm tra đính kèm. <Nhấn vào đây>

Sau khi kiểm tra tất cả hồ sơ kỹ thuật pháp lý Cty Polar đều đạt và đầy đủ theo quy định.

Trong đó còn tồn tại 2 kiến nghị như sau:

   Kiến nghị 1: Cần có biên bản chịu lực mái nhà lắp đặt Solar.

   Kiến nghị 2: Vị trí trụ điện và tuyến đường dây 22KV và trạm biến áp 750KVA, cần phải có thỏa thuận trên giấy tờ của chủ đất Ông Lê Trọng Nghĩa, cũng là người cho thuê mái nhà lắp đặt solar.

   ------------------------------------------------------------

   Qua kiến nghị trên. Hôm nay 16/12/2021 ý kiến giải trình như sau:

   Kiến nghị 1: Hồ sơ chịu lực mái nhà đã có, Cty Polar đã gởi Anh Gương ĐL Tân Phước trong thời gian lắp đặt solar, nhưng anh Gương làm thất lạc.

  Hồ sơ chịu lực mái nhà đính kèm. <Nhấn vào đây>

   Kiến nghị 2: Cty Polar sẽ làm việc lập hồ sơ thỏa thuận đồng ý về vị trí trụ và hành lang AT lưới điện đường dây 22KV trong thời gian tới.

   Kính gời giải trình đến Cty Polar, Sở Công Thương TG và ĐL Tân Phước.

                                                  Người ĐD Cty Polar       

                                                   Nguyễn Hoàng Lực  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.