Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Nhiều trụ điện dự ứng lực tại Khánh Hòa đã không thể chịu nổi sức mạnh của cơn bão số 12 với gió giật cấp 14-15 nên đã gãy, đổ.

    Hãy cẩn trọng khi thiết kế công trình điện sử dụng trụ dự ứng lực, mặc khác cần có quy trình áp dụng cho loại trụ này,  sử dụng khi nào, vị trí nào, bởi vì sự an toàn lúc bình thường và lúc gió bão sẽ là điều kiện nguy cơ khó lường được.
    Vậy chúng ta có nên tiếp tực sử dụng loại này không hoặc chỉ sử dụng tại công trình khác bảo đảm rằng công trình khác đó không có lực tác động lên đầu trụ vượt tiêu chuẩn khi mưa gió hoặc kéo dây căng lực ?

    Nếu là công nhân trực tiếp Bạn nghỉ sao?     Nếu là cán bộ kỹ thuật, Cán bộ an toàn Bạn có ý kiến gì


    Điều quan trọng là loại trụ này khi gãy thì rất đột ngột không có thời gian trể, như vậy nếu có công nhân đang còn làm việc trên  trụ thì rất nguy cơ ?!
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.