Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Hướng dẫn viết bài đăng

Bước 1: Bạn phải đăng nhập vào Gmail.com của bạn, trước khi vào website: www.hoangluc16.com


Bước 2: Xem hình và làm theo hướng dẫn...

Hình 1: Click vào Thiết kế.


Hình 2. Click vào Viết bài đăngHình 3. Click vào Bài đăngHình 4. Click vào Bài đăng mớiHình 5. Click vào thực hiện từ 1 đến 6 là hoàn tất bài viết của bạn.
* Tại số 3: Bài viết có ít nhất 1 hình, Bạn tải lên 1 hình (Xem hường dẫn tại Hình 6)
* Tại số 4: Click vào Bắt buộc bạn chọn từ ít nhất 1 nhãn (Để sắp xếp Nhãn bài viết, dễ tìm)
* Tại số 5: Click vào Bạn Gõ nội dung để Google tìm kiếm sau này, nên copy tiêu đề dán vào đây)
Hình 6: Tính năng các nút ngang:

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.