Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Xin Xăm đầu năm - Bói toán Thiên Hoàng

Quẻ Xăm đầu năm của Bạn?
Hướng dẫn xem quẻ Xăm “Thienhoang vanmenh”

* Thành tâm, thanh tịnh để chọn con số Vận mệnh:
- Có thể cho người xem tự cảm nhận và chọn 1 con số từ 1 đến 100.
- Hoặc dùng đồng hồ Stop Watch (đồng hồ bấm giờ trong điện thoại), nhấn Dừng để chọn 1 con số gồm 2 chữ số sau cùng, tượng trưng cho Vận mệnh.
* Kế tiếp tính toán như sau:
       Kết quả = Ngày sinh + tháng sinh + năm sinh (2 chữ số) + Số đã chọn.
       Ví dụ: Người có ngày tháng năm sinh là : 08-12-1980, đã chọn con số là 87.
              Kết quả = 08 + 12 + 80 + 87 = 187
              Trừ 100 = Quẻ Xăm là 87
    (Nếu kết quả từ 100, 200 trở lên thì trừ 100, 200
số còn lại là số của Quẻ Xăm)

 Chúc các Bạn may mắn
Que so 1                    Que so 2                    Que so 3
Que so 4                    Que so 5                    Que so 6
Que so 7                    Que so 8                    Que so 9

Que so 10                    Que so 11                    Que so 12
Que so 13                    Que so 14                    Que so 15
Que so 16                    Que so 17                    Que so 18

Que so 19                    Que so 20                    Que so 21
Que so 22                    Que so 23                    Que so 24
Que so 25                    Que so 26                    Que so 27

Que so 28                    Que so 29                    Que so 30
Que so 31                    Que so 32                    Que so 33
Que so 34                    Que so 35                    Que so 36

Que so 37                    Que so 38                    Que so 39
Que so 40                    Que so 41                    Que so 42
Que so 43                    Que so 44                    Que so 45

Que so 46                    Que so 47                    Que so 48
Que so 49                    Que so 50                    Que so 51
Que so 52                    Que so 53                    Que so 54

Que so 54                    Que so 55                    Que so 56
Que so 57                    Que so 58                    Que so 59
Que so 60                    Que so 61                    Que so 62

Que so 63                    Que so 64                    Que so 65
Que so 66                    Que so 67                    Que so 68
Que so 69                    Que so 70                    Que so 71

Que so 72                    Que so 73                    Que so 74
Que so 75                    Que so 76                    Que so 77
Que so 78                    Que so 79                    Que so 80

Que so 81                    Que so 82                    Que so 83
Que so 84                    Que so 85                    Que so 86
Que so 87                    Que so 88                    Que so 89

Que so 90                    Que so 91                    Que so 92
Que so 93                    Que so 94                    Que so 95
Que so 96                    Que so 97                    Que so 98
Que so 99                    Que so 100                  Que so 101


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.