Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Vbee Doc van ban thanh giong doc tieng Viet - Cat file MP3

mp3
Chuyển văn bản thành giọng đọc tiếng Việt Vbee.

Chuyển thành giọng nói Speech.FPT (MK: CocCoc API key 1234)

Chuyển thành giọng nói Viettel

Cắt file âm thanh MP3.

Cắt Video Online


Elearning SPC.
hoac

Mã nhúng Code Voice:
<audio controls>
    <source src="http://s4.bstore.vbee.vn/audio/mp3/1560105393118714.mp3" type="audio/mpeg" />
 </audio>

Hướng dẫn viết VBA trên Powerpoint:
   Click vào đây.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.