Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn và Xã hội tự nhiên - Kỹ thuật điện - Kỹ thuật an toàn và Xã hội tự nhiên ...

Menu

Vbee Doc van ban thanh giong doc tieng Viet - Cat file MP3

mp3
Chuyển văn bản thành giọng đọc tiếng Việt Vbee.

Chuyển thành giọng nói Speech.FPT

Chuyển thành giọng nói Viettel

Cắt file âm thanh MP3.

Cắt Video Online


Elearning SPC.
hoac

Mã nhúng Code Voice:
<audio controls>
    <source src="http://s4.bstore.vbee.vn/audio/mp3/1560105393118714.mp3" type="audio/mpeg" />
 </audio>

Hướng dẫn viết VBA trên Powerpoint:
   Click vào đây.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.