Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

Video - Những bài huấn luyện an toàn ngành điện - Quy trình an toàn điện

huan luyen, tap huan, giao trinh- Huấn luyện an toàn điện Bài 2: Phiếu công tác, lệnh công tác (TCTDL Ha Noi)

- Huấn luyện an toàn điện Bài 3: Thao tác thiết bị điện

leo tru, quy trinh

- Huấn luyện an toàn điện Bài 4: Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị an toàn 

nơi làm việc  (Tg: TCTDL Ha Noi)

leo tru dien, cong nhan

- Huấn luyện an toàn điện Bài 5: Biện pháp an toàn khi làm việc trên cao

Huấn luyện an toàn điện Bài 6: Biện pháp an toàn khi ghi chỉ số, thiết bị đo đếm

may bien ap

- Huấn luyện an toàn điện Bài 8: Biện pháp an toàn quản lý vận hành đường dây cao, 

hạ áp (Tg: TCTDL Ha Noi)


ho hap nhan tao

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.