Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Tuổi kết duyên tốt - Tự xem tuổi kết duyên

TUOI KET DUYEN NAM...

================
A- Tuoi Nam tinh cam tot voi Nu tuoi:

1./ Nam tuoi Ty tinh cam tot voi Nu:  tuoi Ty , Suu , Thin.
- Doi voi nu tuoi:
 + Than thi tam duoc nhung de co chuyen hieu lam nhau, nghi ky nhau.
.....
2./ Nam tuoi Suu tinh cam tot voi Nu:  tuoi Ty, Suu, Dau, Hoi.
- Doi voi nu tuoi:
+ Meo cung duoc nhung can nhan nai va chieu chong.
+ Tuoi Ngo cung duoc nhung kho dat toi su dong cam.
+ Tuoi Than cung duoc nhung phai can co su khoan dung tha thu.
.....
3./ Nam tuoi Dan tinh cam tot voi Nu:  tuoi Thin, Ngo.
- Doi voi nu tuoi:
+ Tuoi Ty nhung phai nhuong nhin nhau 1 chut.
+ Tuoi Meo nhung khac khau can thong cam vi tha.
+ Tuoi Than nhung can chieu nhau hon.
+ Tuoi Dau thi can quan tam hon va khong nen lan luot nhau.
+ Tuoi Tuat nhung phai quan tam nhau hon.
+ Tuoi Hoi co tinh cach hoi xoc nhau nen phai nhuong nhin nhau mot chut va phai kem ham lai khong nong voi.
.....
4./ Nam tuoi Meo tinh cam tot voi Nu: tuoi Mui, Than, Tuat thi rat hoa hop va tot dep, Hoi thi rat tot.
- Doi voi nu tuoi:
+ Ty thi khong nen qua giao du voi nguoi ngoai ma quen viec gia dinh, khong quan tam gia dinh.
+ Tuoi Suu hoac Dan thi can hoa hop 2 tam hon lai voi nhau hon neu khong de co chuyen phien toai.
+ Tuoi Meo nhung can hoa hop 2 suy nghi lai. Tuoi Thin thi Thin can hi sinh de quan tam viec nha doi chut.
+ Tuoi Ngo thi moi tot xau la do Ngo vi Meo rat trung thanh.
.....
5./ Nam tuoi Thin tinh cam tot voi Nu: tuoi Ty rat tot,  Meo ket hop va ho tro lan nhau tot. Ti thi phoi hop tot, Hoi thi hoa hop va thong cam nhau.
- Doi voi Nu tuoi:
+ Tuoi Dan thi kha hanh phuc nhung thinh thoang lai co su bat hoa nhung khong lon lam.
+ Tuoi Ngo, thi hap nhau nhung chi 1 thoi gian ngan thoi con lau dai se co sung dot thuong xuyen.
+ Tuoi Dau nhung ga dung nen suy nghi nhieu ve loi ich se khong tot khong hay lam.
+ Tuoi Hoi tam duoc nhung hoi bat dong y kien.
.....
6./ Nam tuoi Ti tinh cam tot voi Nu: tuoi Suu,  Dau
- Doi voi Nu tuoi:
+ Tuoi Meo thi co the song chung nhung Meo phai co ban linh moi troi buoc duoc + Tuoi Ran vao hanh phuc gia dinh.
+ Tuoi Ti co the nhung 2 ben phai that su to ra kinh trong nhau thi moi co the song lau dai, vui ve.
+ Tuoi Than, vi ca 2 deu tinh toan nen kho luong truoc tuong lai... Neu co  phuc duc thi co the hoa hop lai va song lau dai.
+ Tuoi Tuat se tot, neu Ran co kha nang chinh phuc tuoi Tuat.
.....
7./ Nam tuoi Ngo tinh cam tot voi Nu: tuoi Meo hanh phuc my man. Meo thi hanh phuc vui ve. Ngo rat tot va dong cam voi nhau.
- Doi voi Nu tuoi:
+ Tuoi Suu khong hoa hop duoc, vi Trau doi nam quyen nen kho hoa hop va xung dot.
+ Tuoi Dan co the nhung Ngo phai lam noi cho Dan nuong tua.
+ Tuoi Dan hoi kho song chung vi tinh cach cua Ngo.
+ Tuoi Ti thi co the, nhung ngua phai chieu ran moi on dinh, vi ngo co tinh cach ky quac.
+ Tuoi Tuat co the song chung nhung thuong ghen tuon va do ki nhau.
+ Tuoi Hoi co the... nhung neu Ngua khong nen qua loi dung,  thi co the tiep tuc on dinh song chung.
.....
8./ Nam tuoi Mui tinh cam tot voi Nu: ...
- Doi voi Nu tuoi:
+ Tuoi Ty thi gap nhieu chuyen khong vui,
+ Tuoi Suu khong hoa hop.
+ Tuoi Meo co the nhung tinh cam khong sau dam lam.
+ Tuoi Ngo khong tot lam vi hon xem trong tien bac.
+ Tuoi Hoi thi co the neu De co the chiu dung.
+ Tuoi Lon thuong gap chuyen khong hai long lan nhau.
==============================

TUOI KET DUYEN NU...
-----
B- Tuoi Nu tinh cam tot voi Nam tuoi:

9./ Nu tuoi Ty tinh cam tot voi Nam: tuoi Ty , Than, Tuat, Hoi.    
- Doi voi nam tuoi:
 + Tuoi Suu thi binh thuong va co khuc mac nho.
+ Tuoi Meo cung duoc nhung meo thich giao te ban be nen hoi lo la viec gia dinh.
+ Tuoi Ngo thi hoi xung khac tranh luan.
.....
10./ Nu tuoi Suu tinh cam tot voi Nam: tuoi Ty , Suu, Meo, Ti, Than, Dau hanh phuc tot dep.
.....
11./ Nu tuoi Dan tinh cam tot voi Nam:
- Doi voi nam tuoi:
+ Thin se gap nhieu that bai trong cuoc song.
+ Tuoi Ngo, nhung can tim hieu noi tam lan nhau.
+ Tuoi Tuat nhung 2 nguoi can thuc te thuc dung khong nen suy nghi xa voi.
+ Tuoi Hoi thi tranh su xuc pham nhau vi Hoi co tinh cach luong thien.
.....
12./ Nu tuoi Meo tinh cam tot voi Nam: tuoi Meo, Thin, Ngo thi hanh phuc, Hoi thi rat tot.
- Doi voi nam tuoi:
+ Tuoi Suu, thi Suu phai chieu chuong va nhuong nhin thi moi tot dep.
+ Tuoi Dan, nhung meo phai biet quan tam chong.
+ Tuoi Ti, nhung ti phai biet kem che khong nen qua buc xuc.
+ Tuoi mui nhung mui khong nen qua coi trong tai san cua cai thi moi on dinh.
+ Tuoi Than nhung phai quan tam meo nhieu thi moi tot dep.
+ Tuoi Tuat, nhung luu y Meo la nen tan hanh phuc cho gia dinh va su vui ve.
.....
13./ Nu tuoi Thin tinh cam tot voi Nam: tuoi Ty kha hanh phuc, Dau ket hop tot va Thin se giup cho chong, Tuoi Dau thi hanh phuc my man.
- Doi voi Nam tuoi:
+ Tuoi Meo nhung vo phai biet coi soc chuyen gia dinh moi binh an.
+ Tuoi Than ket hop tot nhung lau dai thi co 1chuyen phien nao cho nguoi o&ong.
+ Tuoi Hoi thi co the ket hop nhung Hoi khong nen qua muc yeu cau su chieu chuong, Tuoi Hoi can phai hi sinh mot chut.
.....
14./ Nu tuoi Ti tinh cam tot voi Nam: Tuoi  Meo thi hanh phuc, Thin thi tuyet voi, Dau co the ke hop tot.
- Doi voi Nam tuoi:
+ Tuoi Ty nhung Ran phai co trach nhiem voi chong.
+ Tuoi Suu co the nhung Ran phai kin dao khong nen qua so sang se bat hanh.
+ Tuoi Ngo co the nhung phai chap nhan nhung hanh dong qua quac cua Ngo.
+ Tuoi Than neu Than dong y va chiu ket hop voi Ti.
+ Tuoi Tuat hanh phuc neu Tuat bot tranh luan va Ran can it noi.
+ Tuoi Hoi co the nhung phai hi sinh mot chut ve su tu do cua minh de chieu Ran.
.....
15./ Nu tuoi Ngo tinh cam tot voi Nam: Tuoi  Dan kha ly tuong, Ngo co cung quan diem va hoa hop tot. Neu Nam la  tuoi Tuat thi tuyet voi,
- Doi voi Nam tuoi:
+ Tuoi Meo se la ban trung thanh  neu ngua nhan nai chieu chong.
+ Thin thi kho luong doan vi su tranh cai thuong xuyen.
+ Tuoi Mui co the tot nhung luu y Mui thich tien cua cua Ngo, luu y viec nay.
+ Tuoi Than khong hoa hop lam.
+ Tuoi Dau khong phai la doi tuong cua Ngua.
+ Tuoi Hoi thi hoi don dieu voi nhau nen kho hoa hop hay thuc te va chan thanh hon moi tot.
.....
16./ Nu tuoi Mui tinh cam tot voi Nam:... Tuoi Ty co the hoa hop neu De tu hoa hop va khong nen che chuot.
====================================

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.