Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Phương pháp wise trong cải thiện lao động


Phương pháp wise trong cải thiện lao động là gì?
 Chuyên đề 1: Sắp sếp và vận chuyển vật liệu
- Cải tiến việc sắp sếp vật liệu
- Hạn chế và thu ngắn sự vận chuyển
- Hạn chế và nâng cao hiệu quả cho thao tác nâng
- Tóm tắt những nguyên lý về sắp sếp và vận chuyển vật liệu
- Câu hỏi thảo luận nhóm

 Chuyên đề 2: An tòan máy móc
- Chọn mua máy thật an toàn
- Sử dụng thiết bị nạp và thải liệu để tăng năng suất và giảm tai nạn
- Sử dụng đúng loại che chắn
- Thường xuyên bảo trì máy
- Câu hỏi thảo luận nhóm

 Chuyên đề 3: Môi trường Lao động 
- Hãy giữ gìn nơi làm việc thật an toàn và lành mạnh
- Tìm một vị trí thích hợp cho nguồn sáng
- Làm tốt thông khí
- Loại trừ hoặc cách ly nguồn ô nhiểm
- Chống nóng và lạnh cho công nhân
- Câu hỏi thảo luận nhóm

 Chuyên đề 4: Phương tiện phúc lợi 
- Đảm bảo các phương tiện phúc lợi phục vụ đúng mục tiêu
- Hãy sẵn sàng cho việc cấp cứu
- Nghĩ ngơi là được phục hồi sức khoẻ
- Thu hút và giữ công nhân giỏi bằng các phương tiện phúc lợi
- Câu hỏi thảo luận nhóm

 Chuyên đề 5: Tổ chức công việc 
- Loại bớt những thao tác hoặc công đoạn thừa
- Tránh đơn điệu để công nhân luôn tỉnh táo
- Thiết lập ngăn tồn trữ
- Phân công công việc phù hợp và linh hoạt.
- Câu hỏi thảo luận

 Chuyên đề 6: Thiết kế nơi làm việc 
- Nguyên tắc dễ với
- Nguyên tắc khuyủ tay
- Nguyên tắc về dụng cụ cố định
- Nguyên tắc dể phân biệt
- Câu hỏi thảo luận nhóm

 Chuyên đề 7: Bản kiểm định hành động cải thiện điều kiện làm việc tại các PXSX   • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.