Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

Phương pháp wise trong cải thiện lao động


Phương pháp wise trong cải thiện lao động là gì?
 Chuyên đề 1: Sắp sếp và vận chuyển vật liệu
- Cải tiến việc sắp sếp vật liệu
- Hạn chế và thu ngắn sự vận chuyển
- Hạn chế và nâng cao hiệu quả cho thao tác nâng
- Tóm tắt những nguyên lý về sắp sếp và vận chuyển vật liệu
- Câu hỏi thảo luận nhóm

 Chuyên đề 2: An tòan máy móc
- Chọn mua máy thật an toàn
- Sử dụng thiết bị nạp và thải liệu để tăng năng suất và giảm tai nạn
- Sử dụng đúng loại che chắn
- Thường xuyên bảo trì máy
- Câu hỏi thảo luận nhóm

 Chuyên đề 3: Môi trường Lao động 
- Hãy giữ gìn nơi làm việc thật an toàn và lành mạnh
- Tìm một vị trí thích hợp cho nguồn sáng
- Làm tốt thông khí
- Loại trừ hoặc cách ly nguồn ô nhiểm
- Chống nóng và lạnh cho công nhân
- Câu hỏi thảo luận nhóm

 Chuyên đề 4: Phương tiện phúc lợi 
- Đảm bảo các phương tiện phúc lợi phục vụ đúng mục tiêu
- Hãy sẵn sàng cho việc cấp cứu
- Nghĩ ngơi là được phục hồi sức khoẻ
- Thu hút và giữ công nhân giỏi bằng các phương tiện phúc lợi
- Câu hỏi thảo luận nhóm

 Chuyên đề 5: Tổ chức công việc 
- Loại bớt những thao tác hoặc công đoạn thừa
- Tránh đơn điệu để công nhân luôn tỉnh táo
- Thiết lập ngăn tồn trữ
- Phân công công việc phù hợp và linh hoạt.
- Câu hỏi thảo luận

 Chuyên đề 6: Thiết kế nơi làm việc 
- Nguyên tắc dễ với
- Nguyên tắc khuyủ tay
- Nguyên tắc về dụng cụ cố định
- Nguyên tắc dể phân biệt
- Câu hỏi thảo luận nhóm

 Chuyên đề 7: Bản kiểm định hành động cải thiện điều kiện làm việc tại các PXSX No comments " Phương pháp wise trong cải thiện lao động "

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.