Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Huấn luyện định kỳ công nhân ngành điện

Các bài huấn luyện:
1./ Thay MBA bằng xe cẩu
2./ Thay MBA bằng tifor
3./ Thay điện kế 1 pha trên trụ
4./ Đo U, I, P trạm 3 pha
5./ Gia công cơ khí, máy công cụ
6./ Rửa sứ có điện 22KV
7./ Phụ lục: Kỹ thuật leo trụ
8./ Phụ lục: Các sai sót khi thực hiện công việc


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.