Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Câu đối - Thư pháp


11 Câu đối của Th..hoang  201x
---------------------------------------------------------
1./ An lạc một cảnh lòng nhân ái,
       Phúc đến cho người thanh khiết tâm.

2./ Lạc bước rong chơi trong giấc mộng,
       Như lượn đạt tình đời ấm êm vui.

3./ Phúc đức trời ban tình em chị,
       Hiếu thảo thuận hòa mái ấm vui.

4./ Nhân chính trực khi người chính tâm,
       Tài có nghĩa khi đức chính thành.


5./ Tài đôi lúc là tiền tài phi nghĩa,
       Hãy hái lộc vào bằng công sức chứng minh.

6./ Tâm an tinh thần như thủy,
       Tâm bất an loạn ý bở sai đường.

7./ Thành tâm chịu khó lam lủ bước,
       Ắc sẽ dựng thành sự nghiệp cao.

8./ Nhẫn chút để bình tâm sáng ý,
       Nóng làm gì sẽ sai lạc mục tiêu.

9./ Tín là nền tảng cho người và công việc
       Thất tín một lần việc mất, mất cả chính ta.

10./ Trí trong sáng là mưu trí của người quân tử,
       Trí yếu hèn là mưu trí của lẻ tiểu nhân.

11./ Khang mang đến cho con người bình ổn,
       Trước chặng đời vượt khó thịnh vươn lên.


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.