Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Tìm hiểu năng lượng điện gió


Theo phanlecuong.com

Công nghiệp điện gió - Nguyễn Ngọc Tân
Tài liệu cơ bản về năng lượng gió của Nguyễn Ngọc Tân. Sơ lược kỹ thuật và kinh phí đầu tư.
 
Năng lượng gió và ứng dụng.
Khái quát về năng lượng gió ngoài khơi, cấu tạo các loại tuabin cũ và mới.
 
Hướng dẫn đầu tư điện gió – GIZ
Quyển 1. 
Phát triển dự án
Quyển 2. 
Huy động vốn cho dự án
Thông tin về năng lượng gió tại Việt Nam
Hướng dẫn quy hoạch phát triển điện gió
Tài liệu do Tổng cục Năng lượng phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Sáng kiến khuyến khích Đầu tư Tư nhân vào Năng lượng sạch tại châu Á của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (PFAN- Asia).
 
Hệ thống năng lượng gió quy mô nhỏ.
Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cơ bản về hệ thống điện gió quy mô nhỏ để bạn quyết định chọn điện gió hay không?
 
Đánh giá tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt Nam.
Luận văn thạc sĩ khoa học của Trần Thị Bé. Hiện trạng ngành điện gió trong nước và các phương pháp nghiên cứu tốc độ gió, mật độ gió. Số liệu gió thực đo của 45 trạm khí tượng quốc gia ở vùng biển và hải đảo.

Dự án Phong Điện 1 - Bình Thuận - REVN
Giới thiệu dự án Phong Điện 1 - Bình Thuận, dự án điện gió đầu tiên của Việt Nam do công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam REVN. Các khó khăn - thuận lợi và bài học kinh nghiệm.

Tiêu chuẩn kỹ thuật tuabin gió - IEC
Mục đích của tiêu chuẩn IEC 61400 trong phần này là cung cấp một phương pháp luận thống nhất đảm bảo sự nhất quán, chính xác và phân tích hiệu suất năng lượng của tua bin gió.

Thông tư 32 về quy định thực hiện phát triển điện gió - Bộ công thương
 
Thiết kế tuabin gió công suất 500w
Đồ án tốt nghiệp của Bùi Văn Hiền, sinh viên chuyên ngành chế tạo máy Đại học Nha Trang.

<
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.