Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

DÂY ĐEO AN TOÀN CÓ DÂY QUÀNG TRỤ HAI MÓC


QUI ĐỊNH SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, THỬ NGHIỆM,  DỤNG CỤ
Tên dụng cụ: DÂY ĐEO AN TOÀN CÓ DÂY QUÀNG TRỤ HAI MÓC
dai an toan
(Click here xem SP)

I.     TỔNG QUÁT:
  1. Tên dụng cụ: Dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc.
  2. Công dụng : Dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc là một loại dây đeo an toàn để bảo vệ cho người làm việc trên cao. Trong đó có dây đai lưng an toàn (gọi tắt là dây đai lưng) và dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn (gọi tắt là dây quàng trụ). Dây quàng trụ này có thể điều chỉnh độ dài.  Ngoài ra còn có thể có dây quàng trụ phụ được trang bị thêm để vượt qua chướng ngại vật, cũng có chức năng như dây quàng trụ chính (thay thế qua lại được).
  3. Thông số kỹ thuật :
Dây đai an toàn bao gồm 2 phần: dây đai lưng an toàn (gọi tắt là dây đai lưng) và dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn (gọi tắt là dây quàng trụ).
Dây đai lưng an toàn (1):
-     Kích thước: 1,2 m x 45 mm x 2mm
-     Tải trọng kéo đứt: 1500kg
Dây quàng trụ (2):
-     Kích thước: 1,7 m x 45 mm x 3mm
-     Tải trọng kéo đứt: 1500kg.d.    Mô tả :
Dây đai lưng: Dây làm bằng sợi tổng hợp, đan bản dẹp, đầu cuối ép bằng miếng kim loại để không bị tưa. Có miếng đệm bằng da hoặc bằng Simily ở lưng dây. Trên dây có may đính vào 1 dây phụ bản nhỏ tạo thành các vòng để gắn các dụng cụ đồ nghề như:  kìm, clê… Khóa loại răng cưa có lò xo ép, dây đảm bảo chắc chắn và trên dây có 2 vòng bằng kim loại không rỉ dễ móc dây choàng qua trụ. Các vòng, móc, khóa có xi inox và tiếp xúc với dây phải có vòng đệm bằng kim loại. Phần chỉ may chịu lực ở khóa dây thắt lưng có tăng cường thêm 3 đinh tán ri vê bằng đồng
Dây quàng trụ: Dây làm bằng sợi tổng hợp, đan bản dẹp, có lớp lót bằng da hoặc giả da ở giữa dây để chống tưa chỉ khi choàng dây trên trụ. Hai đầu dây có 2 móc khóa, miệng móc có khóa an toàn 2 cấp (1 cấp bóp khóa, 1 cấp lò xo). Có khóa điều chỉnh được chiều dài dây. Các vòng, móc xi inox và tiếp xúc với dây phải có vòng đệm bằng kim loại. Phần chỉ may chịu lực ở móc dây choàng qua trụ có tăng cường thêm 3 đinh tán ri vê bằng đồng.
II.     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1./ Kiểm tra trước khi sử dụng :
Trước khi sử dụng kiểm tra:
§   Dây đai lưng, dây quàng trụ không có hiện tượng tưa, đứt. Các đường chỉ may, tán river còn nguyên vẹn. Các móc khóa hoạt động tốt;
§    Dây đai lưng và các dây quàng trụ còn trong hạn sử dụng;
§   Tại hiện trường thử bằng cách mang dây đai lưng vào quàng dây quàng trụ vào gốc trụ, chụm chân vào gốc trụ ngã người ra sau. Thay dây quàng trụ phụ tiếp tục thực hiện như trên. Kiểm tra lại không có hiện tượng hư hỏng.
2./ Trình tự thực hiện :
Ngay khi chuẩn bị leo trụ, phải mang dây đai lưng vào người. Điều chỉnh sao cho dây thắt lưng không quá chặt và không quá lỏng. Quàng dây quàng trụ qua trụ. Điều chỉnh dây quàng để chiều dài phù hợp khi leo trụ.
Các bước tiếp theo thực hiện theo qui trình leo trụ bằng bulon
III.     HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN:
-     Không tung ném làm hỏng dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc.
-      Khi sử dụng xong phải xếp gọn để vào túi đựng dụng cụ an toàn, cất giữ nơi khô ráo.
-     Nếu dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc bị ẩm phải treo để phơi khô ráo tránh bị mục đường chỉ, gỉ sét các cơ cấu kim loại.
IV.     HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM:
-     Kiểm tra hàng ngày: do công nhân tự thực hiện theo qui định.
-     Thử định kỳ 6 tháng /lần bằng cách dùng dụng cụ thử dây an toàn. Dùng dụng cụ này để căng 2 phần riêng biệt phần dây đai thắt lưng và phần dây quàng trụ. Lực căng 225 kg được kiểm tra qua lực kế của dụng cụ thử dây an toàn. Thời gian căng tối thiểu 5 phút. Sau khi thử kiểm tra toàn bộ dây kể cả các đường chỉ, các khóa, móc không có dấu hiệu biến dạng, hư hỏng. Sau mỗi lần thử nghiệm đều phải ghi kết quả thử nghiệm vào sổ thử nghiệm dây an toàn và dán tem thử nghiệm vào từng dây đai lưng và dây quàng trụ ( theo mẫu sổ trong Phụ lục 3 trong Quy định Quản lý dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-EVN SPC ngày 06/4/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. )
V.     TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH:
1. Đơn vị được trang bị dây đeo an toàn:
-       Tổ chức phổ biến quy định này đến tất cả các công nhân trực tiếp để quản lý, sử dụng và bảo quản. Phân công cụ thể cho đơn vị (cá nhân) trực thuộc quản lý từng dây đai lưng và từng dây quàng trụ để thực hiện đúng quy định này.
-        Gán mã hiệu cho từng dây đai lưng và dây quàng trụ theo qui định sau:
§  Dây đai lưng: DL0[YY] [XXX].
§  Dây quàng trụ:  DQ0[YY] [XXX].
Trong đó :
§ YY là ký hiệu đơn vị qui định theo văn bản số 1209/PCTG-KTAT ngày 11/05/2012 V/v Triển khai thực hiện qui định quản lý dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ và thống nhất chữ viết tắt trong mã hiệu dụng cụ.
§ XXX là số thứ tự của dây đai lưng hoặc dây quàng trụ trong đơn vị .
2. Đội, Tổ (thuộc đơn vị được trang bị dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc):
-       Phân công cho các cá nhân trong đơn vị quản lý sử dụng từng dây đai lưng và từng dây quàng trụ. Tổ chức huấn luyện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cho các công nhân trong Đội, Tổ thực hiện đúng quy định này.
-       Lập sổ thử nghiệm dây đai an tQUI ĐỊNH SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, THỬ NGHIỆM,  DỤNG CỤ

Tên dụng cụ: DÂY ĐEO AN TOÀN CÓ DÂY QUÀNG TRỤ HAI MÓC
(Ban hành kèm theo quyết định số  901/QĐ-PCTG  ngày  25/9/2012)

I.     TỔNG QUÁT:
  1. Tên dụng cụ: Dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc.
  2. Công dụng : Dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc là một loại dây đeo an toàn để bảo vệ cho người làm việc trên cao. Trong đó có dây đai lưng an toàn (gọi tắt là dây đai lưng) và dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn (gọi tắt là dây quàng trụ). Dây quàng trụ này có thể điều chỉnh độ dài.  Ngoài ra còn có thể có dây quàng trụ phụ được trang bị thêm để vượt qua chướng ngại vật, cũng có chức năng như dây quàng trụ chính (thay thế qua lại được).
  3. Thông số kỹ thuật :
Dây đai an toàn bao gồm 2 phần: dây đai lưng an toàn (gọi tắt là dây đai lưng) và dây quàng trụ an toàn cho dây đai lưng an toàn (gọi tắt là dây quàng trụ).

Dây đai lưng an toàn (1):
-     Kích thước: 1,2 m x 45 mm x 2mm
-     Tải trọng kéo đứt: 1500kg
Dây quàng trụ (2):
-     Kích thước: 1,7 m x 45 mm x 3mm
-     Tải trọng kéo đứt: 1500kg.


d.    Mô tả :
Dây đai lưng: Dây làm bằng sợi tổng hợp, đan bản dẹp, đầu cuối ép bằng miếng kim loại để không bị tưa. Có miếng đệm bằng da hoặc bằng Simily ở lưng dây. Trên dây có may đính vào 1 dây phụ bản nhỏ tạo thành các vòng để gắn các dụng cụ đồ nghề như:  kìm, clê… Khóa loại răng cưa có lò xo ép, dây đảm bảo chắc chắn và trên dây có 2 vòng bằng kim loại không rỉ dễ móc dây choàng qua trụ. Các vòng, móc, khóa có xi inox và tiếp xúc với dây phải có vòng đệm bằng kim loại. Phần chỉ may chịu lực ở khóa dây thắt lưng có tăng cường thêm 3 đinh tán ri vê bằng đồng
Dây quàng trụ: Dây làm bằng sợi tổng hợp, đan bản dẹp, có lớp lót bằng da hoặc giả da ở giữa dây để chống tưa chỉ khi choàng dây trên trụ. Hai đầu dây có 2 móc khóa, miệng móc có khóa an toàn 2 cấp (1 cấp bóp khóa, 1 cấp lò xo). Có khóa điều chỉnh được chiều dài dây. Các vòng, móc xi inox và tiếp xúc với dây phải có vòng đệm bằng kim loại. Phần chỉ may chịu lực ở móc dây choàng qua trụ có tăng cường thêm 3 đinh tán ri vê bằng đồng.
II.     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1./ Kiểm tra trước khi sử dụng :
Trước khi sử dụng kiểm tra:
§   Dây đai lưng, dây quàng trụ không có hiện tượng tưa, đứt. Các đường chỉ may, tán river còn nguyên vẹn. Các móc khóa hoạt động tốt;
§    Dây đai lưng và các dây quàng trụ còn trong hạn sử dụng;
§   Tại hiện trường thử bằng cách mang dây đai lưng vào quàng dây quàng trụ vào gốc trụ, chụm chân vào gốc trụ ngã người ra sau. Thay dây quàng trụ phụ tiếp tục thực hiện như trên. Kiểm tra lại không có hiện tượng hư hỏng.
2./ Trình tự thực hiện :
Ngay khi chuẩn bị leo trụ, phải mang dây đai lưng vào người. Điều chỉnh sao cho dây thắt lưng không quá chặt và không quá lỏng. Quàng dây quàng trụ qua trụ. Điều chỉnh dây quàng để chiều dài phù hợp khi leo trụ.
Các bước tiếp theo thực hiện theo qui trình leo trụ bằng bulon
III.     HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN:
-     Không tung ném làm hỏng dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc.
-      Khi sử dụng xong phải xếp gọn để vào túi đựng dụng cụ an toàn, cất giữ nơi khô ráo.
-     Nếu dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc bị ẩm phải treo để phơi khô ráo tránh bị mục đường chỉ, gỉ sét các cơ cấu kim loại.
IV.     HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM:
-     Kiểm tra hàng ngày: do công nhân tự thực hiện theo qui định.
-     Thử định kỳ 6 tháng /lần bằng cách dùng dụng cụ thử dây an toàn. Dùng dụng cụ này để căng 2 phần riêng biệt phần dây đai thắt lưng và phần dây quàng trụ. Lực căng 225 kg được kiểm tra qua lực kế của dụng cụ thử dây an toàn. Thời gian căng tối thiểu 5 phút. Sau khi thử kiểm tra toàn bộ dây kể cả các đường chỉ, các khóa, móc không có dấu hiệu biến dạng, hư hỏng. Sau mỗi lần thử nghiệm đều phải ghi kết quả thử nghiệm vào sổ thử nghiệm dây an toàn và dán tem thử nghiệm vào từng dây đai lưng và dây quàng trụ ( theo mẫu sổ trong Phụ lục 3 trong Quy định Quản lý dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-EVN SPC ngày 06/4/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. )
V.     TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH:
1. Đơn vị được trang bị dây đeo an toàn:
-       Tổ chức phổ biến quy định này đến tất cả các công nhân trực tiếp để quản lý, sử dụng và bảo quản. Phân công cụ thể cho đơn vị (cá nhân) trực thuộc quản lý từng dây đai lưng và từng dây quàng trụ để thực hiện đúng quy định này.
-        Gán mã hiệu cho từng dây đai lưng và dây quàng trụ theo qui định sau:
§  Dây đai lưng: DL0[YY] [XXX].
§  Dây quàng trụ:  DQ0[YY] [XXX].
Trong đó :
§ YY là ký hiệu đơn vị qui định theo văn bản số 1209/PCTG-KTAT ngày 11/05/2012 V/v Triển khai thực hiện qui định quản lý dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ và thống nhất chữ viết tắt trong mã hiệu dụng cụ.
§ XXX là số thứ tự của dây đai lưng hoặc dây quàng trụ trong đơn vị .
2. Đội, Tổ (thuộc đơn vị được trang bị dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc):
-       Phân công cho các cá nhân trong đơn vị quản lý sử dụng từng dây đai lưng và từng dây quàng trụ. Tổ chức huấn luyện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cho các công nhân trong Đội, Tổ thực hiện đúng quy định này.
-       Lập sổ thử nghiệm dây đai an toàn
-       Theo dõi tiến hành thử nghiệm định kỳ ghi vào sổ thử nghiệm dây đai an toàn.
3. Công nhân trong Đội, Tổ được trang bị dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc:
-       Mang theo dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc ra hiện trường công tác khi là thành viên trong đơn vị công tác có leo cao.

-       Có trách nhiệm học tập thực hiện đúng những điều trong quy định này khi sử dụng, bảo quản và thử nghiệm.oàn
-       Theo dõi tiến hành thử nghiệm định kỳ ghi vào sổ thử nghiệm dây đai an toàn.
3. Công nhân trong Đội, Tổ được trang bị dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc:
-       Mang theo dây đai an toàn có dây quàng trụ hai móc ra hiện trường công tác khi là thành viên trong đơn vị công tác có leo cao.
-       Có trách nhiệm học tập thực hiện đúng những điều trong quy định này khi sử dụng, bảo quản và thử nghiệm.

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.