Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Video - Nhận diện mối nguy - An toàn điện

Nhận diện mối nguy - An toàn điện
(Video Youtube)
     
     Trong quá trình sản xuất nguy cơ TNLĐ luôn rình rập, do đó cần phải đánh giá, nhận diện nguy cơ để đưa ra biện pháp phòng tránh hợp lý.
     Các nguy cơ chưa xử lý được phải sinh hoạt và treo biển cảnh báo, cử người giám sát hoạt động.
     Vấn đề quan trọng cần quan tâm và đây cũng là cốt lõi xảy ra sự cố:
     1./ Tâm sinh lý sức khỏe lao động.
     2./ Môi trường, điều kiện làm việc.
     3./ Trang thiết bị sản xuất, vật tư, khí cụ kém chất lượng.
     4./ Trang cụ thi công chưa bảo đảm tiêu chuẩn.
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.