Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Music. Sầu ly biệtThe song: Sầu ly biệt
 Slow – Am..........Thienhoang
............
Biển hẳn sẽ vui với vô vàn ngọn sóng,
Nhưng hơn một lần, biển chỉ đợi 1  cơn mưa.
Tượng đá cô đơn những hoang vắng-dư thừa,
Bởi trái tim hơn một lần đã chết...
...
Biển vẫn còn nghe lá thu vàng vừa khóc,
Thương 1 cuộc tình đơn lạnh cuối mùa thu.
Lệ đá tuôn... rơi như rót tiếng nhạc buồn!
Tiển người đi để một người tuôn ướt lệ trên mi.
...
Đã xa rồi vào chiều thu lặng lẽ.
Đã yêu người để một lần khóc chia ly.
Hỏi mùa thu, thu vàng bao nhiêu tuổi ?!
Đến bao giờ lá vàng sẽ lìa cây ?!
,,,
Hỏi vực sâu, lá vàng sao rơi mãi...
Ước mơ nào vực đời là  hương yêu.
-------------------//---------------------
Độc thoại:
Một chặn đường đã qua đi!
Để giờ đây... người còn ngồi lại, ôm nổi sầu ly biệt.
- Tình thu đó! Mùa  thu chết, nhưng trái tim đã gượng dậy
 và nói rằng mùa thu sẽ không bao giờ chết, cho dù những
 chiếc là vàng kia cứ mãi đong đưa dưới những cơn mưa, trời gió lộng.
- Mùa thu ơi! “Thu vàng bao nhiêu tuổi... đến bao giờ lá vàng sẽ lìa cây !?”
     


  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.