Kỹ thuật điện - An toàn điện - Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và thông tin tổng hợp kinh tế đời sống

Menu

Du lịch Pháp

Du lịch Châu Âu

Ho so di Chau Au
1./ 4 ảnh 3,5 x 4,5 cm nền trắng.
2./ Hộ chiếu Passport có ký ở trang 3
3./ Sổ tiết kiệm pho to kèm bản gốc, giấy XN số dư
4./ Giấy kết hôn… Công chứng
5./ Hộ khẩu sao y… công chứng tất cả các trang kể cả trang trắng. Khổ A4 (Không cắt gọn)
6./ Giấy chứng minh… khổ A4. (Không cắt gọn)
7./ Quyết định bổ nhiệm.
8./ Quyết định cho đi du lịch ( P.TCNS)
9./  Bản gốc sao kê nhận lương 3 tháng (ngân hàng)
10./ Form thông tin ký tên 6-7 (Đã có… in ra)
11./ Form thông tin khai Form Visa (đã gởi Anh Phúc) in ra giấy
12./ Bảng câu hỏi khai Form tiếng anh. (Dã có… in ra)
13./ Thư bảo lãnh (Cty du lịch)  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.