Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Du lịch Pháp

Du lịch Châu Âu

Ho so di Chau Au
1./ 4 ảnh 3,5 x 4,5 cm nền trắng.
2./ Hộ chiếu Passport có ký ở trang 3
3./ Sổ tiết kiệm pho to kèm bản gốc, giấy XN số dư
4./ Giấy kết hôn… Công chứng
5./ Hộ khẩu sao y… công chứng tất cả các trang kể cả trang trắng. Khổ A4 (Không cắt gọn)
6./ Giấy chứng minh… khổ A4. (Không cắt gọn)
7./ Quyết định bổ nhiệm.
8./ Quyết định cho đi du lịch ( P.TCNS)
9./  Bản gốc sao kê nhận lương 3 tháng (ngân hàng)
10./ Form thông tin ký tên 6-7 (Đã có… in ra)
11./ Form thông tin khai Form Visa (đã gởi Anh Phúc) in ra giấy
12./ Bảng câu hỏi khai Form tiếng anh. (Dã có… in ra)
13./ Thư bảo lãnh (Cty du lịch)  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.