Kỹ thuật an toàn điện - Năng lượng mặt trời * Công ty TNHH Thủ Thiêm New City Land - Chi nhánh Tiền Giang

Menu

Báo cáo KTAT hàng tháng
Thực hiện theo Quyết định số 4116/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2015, 
theo điều 17 về công tác kiểm điểm báo cáo ATLĐ hàng tháng.


(Các CBAT truy cập vào Đơn vị vào chọn tháng báo cáo, chỉnh sửa số liệu báo cáo năm 2019. 
Các trang báo cáo 2018 đã được lưu trữ.)


<< Xem báo cáo năm trước >>
  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.