Kỹ thuật điện - An toàn điện và thông tin tổng hợp - Dành cho những người làm công tác An toàn Lao động

Menu

66-33

Cao: 66-33 == 66
Phát triển nhưng không cao lắm quan trọng là kiên nhẫn và tích lũy cũng nhận được kết quả đáng giá.
Không muốn xuất đầu lộ diện trước những việc mình đang tính toán làm hay kinh doanh.
Có số tài hoa, Có nhiều khả năng tốt, lúc cần đến mình sẽ phát huy được việc.
Sẽ có thời cơ cho công việc và kinh tài. 
Có lợi quả vào tự nhiên.
Sức mạnh của bạn là về khí chất tinh thần để ứng phó với trở ngại tốt… 
Sẽ có việc rắc rối nhưng chóng qua.
Số hạp 66, 33. Số kỵ 34
-------------------------------------------------------
Bình vận:
Tài hoa tài vận có,
Từ tốn hậu sự an,
Vượt cao cần người trợ,
Khéo ẩn tốt việc toan.
-------------------------------------------------------
Đọc thêm:

SỐ 66 THƯỢNG THƯỢNG

Cấy cày nên tại đất quê nhà
Đâu phải cầu tìm chi xứ xa
Đã thấy năm nay vận tốt tới
Cửa nhà vui vẻ mãi hoan ca


An phận tại nhà chẳng kế mưu

Vinh hoa tự có dứt phiền ưu
Mừng gặp nắng lên ngày tốt đẹp
Một mùa nắng ấm thắng ba thuDanh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.