Thứ Sáu, tháng 1 11, 2019

66-33


Cao: 66-33 == 66
Phát triển nhưng không cao lắm quan trọng là kiên nhẫn và tích lũy.
Không muốn xuất đầu lộ diện trước những việc mình tính toán làm hay kinh doanh.
Có số tài hoa, lúc cần đến thật được việc.
Sẽ có thời cơ cho công việc và kinh tài. Có lợi vào.
Sức mạnh của bạn là về khí chất tinh thần để ứng phó với trở ngại tốt… sẽ có việc rắc rối nhưng chóng qua.
Số hạp 66, 33. Số kỵ 34

.. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY