Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

KCN Long Giang - An toàn điện - Long Giang 2018


Long Giang An toàn điện.

Long Giang đắc vị Tâm Hoài điện,
Tân niên Trúng lợi Khánh vượng mùa.
An Cường Hữu Hộp minh Quân Thảo,
dịu Tiến an Tín vẹn toàn.
Long Giang Video clip (14/12/2018)
Khắc khắc an hợp.
Chánh Tâm Nhựt diện như đông Hải;
Khắc tạo nên xuân nhân Thảo khang.

Danh mục:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.