Thứ Hai, tháng 12 17, 2018

Bài 10 - Tách nạn nhân ra khỏi mạch điện - Hô hấp nhân tạoGiáo trình huấn luyện ATVSLĐ đa ngành nghề. (Click here).. ..
..
 
* * *
QCSKY
QCSKY