Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Hotline - Quy định thực hiện và công tác thực tế

 Hotline


THAO TÁC HOTLINE CHO TỪNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ
PHẦN I: THAY SỨ ĐỨNG
Điều 4: Thay sứ đứng pha bìa trong, đường dây thẳng, trụ đỡ, đà ngang, điện áp đến 22kV, sử dụng găng cao su cách điện và xe gàu cách điện:
1.                  Nhận nhiệm vụ công tác hotline;
2.                  Đăng ký công tác với đơn vị quản lý và vận hành lưới điện (yêu cầu khóa tất cả các thiết bị tự đóng lại trên tuyến dây công tác, kể cả máy cắt đầu phát tuyến tại trạm 110/22kV hoặc trạm 220/22kV), nhận phiếu công tác;
5…Quan sát, kiểm tra hiện trường, hội ý, nêu các mối nguy hiểm và giải pháp theo trình tự thi công trong phương án thi công;
3…Phổ biến phương án thi công;
4…Phân công công tác cho từng cá nhân trong nhóm thực hiện công việc;
3.                  Chuẩn bị, kiểm tra và lau sạch xe gàu cách điện, đưa xe đến vị trí thích hợp, thực hiện tiếp đất cho xe gàu;
4.                  Chuẩn bị, kiểm tra và lau sạch tất cả các trang cụ bảo vệ cá nhân, dụng cụ và thiết bị cho công tác;
Chú ý: Các dụng cụ cách điện (găng tay, vai áo cao su, bọc đà, bọc sứ, sào cách điện...) phải có cấp cách điện phù hợp với điện áp làm việc của lưới điện;
5.                  Hai công nhân leo lên gàu và mang theo một số các dụng cụ và trang cụ bảo vệ cá nhân cần thiết;
6.                   Điều khiển gàu đến vị trí cần công tác. Khi gàu đến gần đường dây mang điện khoảng 01 mét, các công nhân đứng trên gàu phải mang găng tay và vai áo cao su cách điện;
7.                  Dùng 4 bọc dây loại mềm bọc dây trung hòa hoặc dây tạp (có thể tháo dây trung hoà và hạ xuống để tạo ra khoảng trống làm việc); Trong trường hợp khoảng cách làm việc giữa dây trung hòa với dây pha được đảm bảo thì không cần bọc dây trung hòa (khoảng cách làm việc lớn hơn 2m);
8.                  Dùng 2 bọc dây loại cứng bọc dây pha bìa trong (bọc 1 phía);
9.                  Dùng 1 bọc sứ đứng hoặc thảm cách điện bọc sứ pha bìa trong;
10.              Dùng 2 bọc dây loại cứng bọc dây pha giữa (bọc 1 phía, cùng phía với phần dây vừa được bọc);
11.              Dùng 1 bọc sứ đứng hoặc thảm cách điện bọc sứ pha giữa.
12.              Dùng 2 bọc dây loại cứng bọc dây pha bìa trong (bọc phía còn lại);
13.              Dùng 2 bọc dây loại cứng bọc dây pha giữa (bọc phía còn lại);
14.              Dùng 1 thảm có rãnh hoặc 1 bọc đà để bọc phần đà xung quanh sứ cần thay;
15.              Kiểm tra xem vùng làm việc được cách ly an toàn chưa (cần phải bọc thêm chỗ nào nữa không?). Sau khi đảm bảo vùng làm việc được cách ly an toàn, tiến hành công việc;
16.              Tháo bọc sứ pha cần thay ra;
17.              Tiến hành tháo dây “nốp” sứ ra (còn gọi là dây buộc cổ sứ hoặc dây tia hoặc dây buộc định hình). Khi tháo sứ cần chú ý các vấn đề sau:
-                Dây tháo ra đến đâu phải được cuộn tròn hoặc cắt ngắn để tránh trường hợp dây vướng vào người hoặc chạm vào đà hoặc các thiết bị khác;
-                Khi một người tháo dây, người còn lại phải quan sát và giữ dây dẫn tránh trường hợp dây rơi ra khỏi sứ;
18.              Sau khi dây “nốp” được tháo xong, nâng dây dẫn lên khỏi sứ và đẩy 2 ống bọc dây gắn vào nhau và đặt lên đà (đà đã được bọc cách điện);
19.              Tháo sứ cần thay và chuyển xuống đất;
20.              Đưa lên một sứ mới và lắp vào đà;
21.              Sau khi sứ đã thay xong, nâng dây dẫn lên qua khỏi sứ, tách rời 2 bọc dây ra và đặt dây lên sứ;
22.              Khi dây dẫn đã nằm trên sứ, một công nhân giữ dây khỏi rơi ra và một người tiến hành dùng dây nốp để buộc dây dẫn vào sứ;
23.              Bọc lại sứ vừa thay;
24.              Tháo bọc đà ra;
25.              Tháo 2 bọc dây ở pha giữa ra (tháo ở 1 phía);
26.              Tháo 2 bọc dây ở pha bìa trong ra (tháo ở 1 phía, cùng phía với bọc dây vừa tháo);
27.              Tháo bọc sứ ở pha giữa ra;
28.              Tháo 2 bọc dây ở pha giữa ra (tháo ở phía còn lại);
29.              Tháo bọc sứ ở pha bìa trong ra;
30.              Tháo 2 bọc sứ ở pha bìa trong ra (tháo phía còn lại);
31.              Tháo bọc dây ở dây trung hoà hoặc dây câu tạp ra (hoặc nâng dây trung hòa lên và lắp lại vị trí ban đầu do lúc trước ta đã hạ dây xuống thấp để tạo ra khoảng trống làm việc);
32.              Điều khiển để hạ gàu xuống đất, xếp gàu lên xe;
33.              Người chỉ huy trực tiếp kiểm tra lại hiện trường. Phải đảm bảo mọi người, dụng cụ và thiết bị đã ra khỏi hết hiện trường;
34.              Thông báo hoàn thành công tác hotline và bàn giao hiện trường lại cho đơn vị quản lý và vận hành lưới điện;
35.              Khóa phiếu, kết thúc công tác;
36.              Kiểm tra và lau sạch các thiết bị, dụng cụ;
37.              Vệ sinh sạch sẽ trang cụ bảo vệ cá nhân;

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.