Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

Đấu nối Tấm Pin NL mặt trời - Quỹ đạo của mặt trời - Năng lượng mặt trời


1/ Khi co tam Pin hu hong ... thay the se anh huong cong suat tuy theo cach dau song song / noi tiep neu tam pin co thobg so kt thap hon. Nen thay tam pin cao hon

2/ Quy dao may troi quay trong nam thay doi, co 3 quy dao. 
Hinh minh hoa:

  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.