Kỹ thuật điện - An toàn điện - An toàn vệ sinh lao động - Quy trình, Quy phạm, quy định - Năng lượng mặt trời

Menu

3 yêu cầu đánh giá rủi ro trong lao động sản xuất


Nhận diện mối nguy và Đánh giá rủi ro có khả năng xảy ra.
Trong quá trình lao động sản xuất. Cần nghiêm túc thực hiện như sau

1./ Nhận diện mối nguy hiểm:
·       Đi bộ xung quanh nơi làm việc và tìm kiếm xem có gì có thể gây ra thiệt hại
·       Kiểm tra thiết bị
·       Xem xét lại hồ sơ tai nạn và các hồ sơ y tế của công ty, cách này thường giúp xác định các mối nguy trong lịch sử nhưng cũng ít rõ ràng hơn
·       Kiểm tra sách hướng dẫn vận hành hoặc dữ liệu an toàn hóa chất của nhà sản xuất hoặc cung cấp các hóa chất, thiết bị, sẽ có nhiều thông tin rất hữu ích về các mối nguy liên quan đến sản phẩm mà chính họ cung cấp
2./ Đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động
·       Xem xét những gì bạn đã làm được, so sánh điều này với các chuẩn mực và xem xét bạn nên làm điều gì để đạt đến chuẩn
·       Ngăn ngừa sự tiếp cận hoặc phơi nhiễm với các mối nguy hiểm
·       Tổ chức, sắp xếp công việc theo cách nào đó để giảm thiểu tiếp xúc, phơi nhiễm với mối nguy (phân chia lối đi giữa người đi bộ và các phương tiện giao thông)
·       Trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân (quần áo, giầy dép, kính…)
·       Cung cấp các công trình phúc lợi (các phương tiện sơ cứu, bồn nước rửa cấp cứu để loại bỏ các chất độc hại, ô nhiễm)
·       Cải thiện sức khỏe và an toàn không cần thiết phải chi phí nhiều.
3./ Loại trừ rủi ro:
          * Rủi ro cực kỳ cao: Loại trừ ngay hoặc loại khỏi dây chuyền sản xuất. Treo biển cấm vào.
          * Rủi ro cao: Áp dụng biện pháp kỹ thuật để cải tạo nguy cơ. Treo biển VT nguy hiểm.
                     - Quy trình, phương án sử dụng thi công chặt chẽ và an toàn.
                     - Chuyên viên giám sát khi làm việc.
                     - Phương tiện an toàn đãm bảo biện pháp kỹ thuật an toàn.
          * Rủi ro trung bình: Có phương án thi công, có người giám sát, sinh hoạt an toàn thi công.
          * Rủi ro thấp: Co 1the63 bỏ qua tuy nhiêu phải Sinh hoạt an toàn, Người làm việc đạt sát hạch quy trình an toàn.  • Website: Kỹ thuật - An toàn và thông tin tổng hợp dành cho người làm công tác ATLĐ.